HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID959
ime J., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pomoćni šumski radnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /959)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1995.Karlovac
srednje obr.1999.Šumarska škola Karlovacšumarski tehničar
karijera14. 1. 2002.UŠP Karlovacpripravnik
10. 2. 2003.Šumarija Karlovacpomoćni radnik
1. 10. 2004.Šumarija Karlovacpomoćnik revirnika - poslovođa
1. 4. 2005.Šumarija Karlovacčuvar šume i lovišta
trenutno, od1. 10. 2008.Šumarija Karlovacpomoćnik revirnika - poslovođa

član HŠD ogranak
Karlovac

31.05.2005

brisani

šumarski tehničar

 šum. tehničar, pomoćni šumski radnik. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Karlovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM