HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9590
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9590)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao1979.

član HŠD ogranak
Našice

24.07.1992

Šumarija Orahovica

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Gustava i Vere r. Galošević. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Belišću 1970., a gimnaziju u Valpovu 1974.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1979. U tijeku studija bio je na studentskoj praksi u Njemačkoj (1976.).
 Po diplomiranju radio je na mjestu referenta za mehanizaciju i investicije, kao rukovoditelj obračunske jedinice i kao upravitelj šumarije. Prigodom prikupljanja podataka bio je upravitelj Šumarije Koska.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM