HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9604
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9604)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao15. 7. 1954.

 Sin Josipov, Hrvat. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Gimnaziju je polazio u Rumi, gdje je i maturirao 1946.
 Šumarstvo je upisao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu škol. g. 1946.-47. Apsolvirao je na Biološkom odjelu Šumarskog odsjeka škol. g. 1952.-53., a diplomirao je 15.7.1954.
 O njegovu radu i kretanju u službi nemamo podataka.

 *** Šum, nastava, s. 367.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM