HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9608
ime JURJEVIĆ, Petar
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9608)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen18. 5. 1947.Lički Ribnik
apsolvirao1970.
diplomirao3. 11. 1971.
magistrirao7. 4. 1992.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listepredsjednici HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

2000

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Sin Mile i Ivke r. Mudrovčić. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio radnik na željeznici, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Gospiću 1962., kao i Gimnaziju "Nikola Tesla", pedagoški smjer, maturiravši 1966.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, diplomiravši na Š.G. odjelu 3.11.1971. Na istom je fakultetu postigao stupanj magistra znanosti iz područja zaštite šuma 7.4.1992., obranivši radnju pod naslovom "Štetna entomofauna u kulturama četinjača >Medak<".
 U državnu službu stupa 10.1.1972. na radno mjesto pripravnika u Šumariji Perušić Š.G. Gospić, četiri mjeseca kasnije prelazi u Službu uređivanja šuma istoga gospodarstva, gdje ostaje, i nakon od- služenja vojnoga roka, do 15.5.1974. Tada dobiva mjesto referenta za uzgoj šuma u Šumariji Gospić, a 1.1.1975. unaprijeđen je na radno mjesto upravitelja Šumarije Gospić, koju funkciju obavlja četiri godine.
 Osnivanjem RO Šumarstvo na kršu Gospić, 1.1.1979. imenovan je tehničkim direktorom te organizacije. Na toj dužnosti ostaje šest godina, obnašajući pri tome i značajne političke funkcije na općinskoj, regionalnoj i republičkoj razini.
 Kao vrsni organizator s potrebnim iskustvom dipl. ing. Petar Jurjević 1.1.1985. prima dužnost generalnog direktora ŠG "Lika" Gospić, a 1.7.1986. glavnog inspektora za šumarstvo i lovstvo pri tadašnjem Republičkom sekretarijatu za poljoprivredu i šumarstvo. Osnivanjem J.P. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb 1.11.1991. preuzima dužnost stručnog suradnika za zaštitu šuma, a u proljeće 1992.g., nakon uspješne obrane magistarskoga rada, imenovan je rukovoditeljem Službe za ekologiju u Direkciji "HŠ". Od 1.7.1996. u istom poduzeću obavlja poslove stručnog suradnika interne kontrole i revizije - oblast zaštita šuma, a 14.2.1997. imenovan je koordinatorom poslova interne kontrole i revizije.
 Član je HŠD. Živi u Zagrebu.

1Komlenović, N., Jurjević, P., 1994: Stanje šuma u Europi — 1993.. Š.L. 5-6, s.192 PDF
2Jurjević, P., 1994: Javno poduzeće »HRVATSKE ŠUME« i POMOĆ U OBNOVI Republike Hrvatske - Izlaganje povodom DANA »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g.. Š.L. 11-12, s.365 PDF
3Utjecaj umiranja šuma i šumskih požara na hidrološke prilike u prostoru, (sa Prpić, B.). Knjiga sažetaka Međunarodne konferencije "Šumsko i vodno bogatstvo i raznolikost flore i faune u Europi i Hrvatskoj. Zagreb 1995.
4Komlenović, N., Jurjević, P., 1995: Stanje Europskih šuma, rezultati procjene 1994. Š.L. 7-8, s.274 PDF
5Branimir Prpić, Zvonko Seletković, Petar Jurjević, 2001: Sušenje jele i promjene "kemijske klime". Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 299
6Jurjević, P., 2002: Zlatna medalja za dr. sc. Miroslava Harapina. Š.L. 3-4, s.210 PDF
7Branimir Prpić, Zvonko Seletković, Petar Jurjević, Ivica Tikvić, 2003: Propadanje bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 228
8Petar Jurjević, Stjepan Posavec, 2003: Vrijednost bukovih šuma. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 769
9Jurjević, P., Tolić, I., 2004: Šumske prosjeke nisu zapreke za požare. Š.L. 1-2, s.55 pdf
10Branimir Prpić, Slavko Matić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, Ivica Milković, 2005: Općekorisno i gospodarsko značenje poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 50
11Branimir Prpić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, 2005: Procjena vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne uloge šume. Š.L. 13, s.* pdf
12Jurjević, P., 2007: O kanalu Dunav – Sava sa šumarskoga stajališta . Š.L. 5-6, s.269 PDF
13Jurjević, Petar, 2008: 110 godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma . Š.L. 5-6, s.293 PDF
14Jurjević, P., D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković, 2009: Šumski požari u Republici Hrvatskoj (1992-2007). Š.L. 1-2, s.63 pdf
15Branimir Prpić, Renata Pernar, Petar Jurjević, Ivan Milković, Miljenko Vrepčević, Stjepan Petreš, 2011: Kartiranje općekorisnih funkcija šume u sredozemlju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 288
16Petar Jurjević, Branimir Prpić, Dijana Vuletić, Hranislav Jakovac, Stjepan Posavec, 2011: Procjena vrijednosti općekorisnih funkcija sredozemnih šuma primjenom šumarskih ekoloških i klasičnih ekonomskih načela. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 516
17Milan Glavaš, Zoran Đurđević, Petar Jurjević, 2011: Šumski požari na kršu. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 573

nedeterminirano:
18VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 57.
 *** HŠD 1996., s. 362.
 *** ŠIB 1996., s. 65.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HARAPIN, Miroslav: Zlatna medalja za mr. sc. Petra Jurjevića, ŠL 1-2/2008, s.95 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM