HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9611
ime J., Mato
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, visi stručni savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9611)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.
magistrirao1987.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Ivana i Terezije r. Džakić. Hrvat, katolik. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu je školu završio u Bilom Brigu 1948., a realnu gimnaziju u Požegi 1956.
 Šumarstvo je studirao na Šumar, fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1962.
 Nakon diplomiranja zaposlio se na određeno vrijeme u Institutu za četinjače, Jastrebarsko (1963.). Od 1965.g. radi kao znanstveni asistent na The Swedish Universitv of Agricultural Sciences, Roval Col-lege of Forestrv, Department of Forest Genetics, Stockholm, Swe-den.
 Od 1968.g. zaposlen je u poduzeću Stanoinvest, a 1978.g. počeo je raditi kao stručni suradnik, a zatim kao visi stručni savjetnik u Botaničkom vrtu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Prvenstveno se bavio introdukcijom i aklimatizacijom alohtonih i egzotičnih vrsta drveća.
 Magistrirao je na Šum. fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987.
 Upisan je 1988.g. u Registar istraživača u znanstveno-istraživačkom zvanju znanstveni asistent, znanstveno područje: šumarstvo.
 U 1990. bio je na studijskom boravku: The Botanical Garden Universitv of Uppsala, Uppsala, Sweden.
 U botaničkom vrtu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu obnašao je dužnost voditelja Botaničkog vrta od 1993. do 1994.
 Aktivan je član Hortikulturnog, Ekološkog i Fiziološkog društva u Hrvatskoj kao i International Lilac Societv, Hamilton, On-tario, Canada, te International Societv for Horticultural Science, The Hague, Netherlands.
 Na znanstvenim i stručnim skupovima te kongresima u zemlji i inozemstvu sudjelovao je sa sedam referata. Objavio je 39 znanstvenih i stručnih radova.

1JURKOVIĆ, Milan, dipl. ing. šumarstva iz Otočca, rođ. 8.III.1959.
2Jurković, M. & Vidaković, M. (1963.): Prilog izučavanju vegetativnog razmnožavanja evropskog ariša. Topola, 31-33: 27-34.
3Jurković, M. (1980.): Davidia involucrata Baill.- dekorativna biljka. Hortikultura, 4:18.
4Jurković, M. (1981.): Rezultati razmnožavanja mahonije. Hortikultira, 1-2: 13-14.
5Jurković, M. (1981.): Vegetativno razmnožavanje magnolija. Hortikultura, 3: 11-14.
6Jurković, M. (1981.): Metasequoia glyp-tostroboides Cheng & Hu. Hortikultura, 3: 28-29.
7Jurković, M. (1981.): Vrijedne vrste za nasade - Chimonanthus praecoK (L.) Link. i Corvlopsis wilmottiae Hehd. - Wilms. Hortikultura, 4:10-11.
8Jurković, M. (1981.): Drvo kraj kućnog praga. Spec. izdanje Jugosl. revije "Svijet". Zeleni svijet, 1: 4-5.
9Jurković, M. (1982.): Zakorjenjivanje reznica pahisandre i njena primjena u hortikulturi. Hortikultura, 1-2:14-16.
10Jurković, M. (1982.): Izuzetno korisna knjiga, (recenzija). Hortikultura, 4: 20.
11Jurković, M. (1982.): XXI Međunarodni hortikulturni kongres u Hamburgu. Hortikultura, 4: 35-36.
12Jurković, M.: Propagation of Magno-lias from soft-wood cuttings. XXIst International Hortikultural Congress, Hamburg 1982.
13Jurković, M. (1983.): New varieties of Lilac (Svringa vulgaris L.,). Intern. Lilac Soc., Lilac Newsletter Vol. IX, No. 6:10-12.
14Jurković, M. (1983.): Zakorjenjivanje reznica nekih kultivara običnog jorgovana - Svringa vulgaris L. Hortikultura, 1-2: 9-13.
15Jurković, M. (1983.): Propagation o f Magnolias from soft-wood cuttings. Hortikultura, 3-4: 27-28.
16Jurković, M. (1983.): četinjače - morfologija i varijabilnost. (M. Vidaković): recenzije. Acta Bot. Croat., 42:198-199.
17Jurković, M.: Prilog izučavanju vegetativnog razmnožavanja jorgovana Svringa vulgaris ii.). VI Simpozij Jugosl. društva za fiziologiju biljaka, Novi Sad 1983.
18Jurković, M., Murko, D. & Hasanović, J.: Istraživanje dinamike sadržaja tanina u lisću nekih introduciranih vrsta rujeva (Bhus sp.) u toku vegetacijskog perioda 1983. godine. Savetovanje stručnjaka za le-kovito bilje, Sekcija za lekovito bilje Saveza farmaceutskih društava Jug., Ohrid 1985.
19Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 14.IX. 1983.
20Jurković, M. (1984.): Utjecaj topline na klijavoist Davidia involucrata var. vil-moriniana (Dođe) Wanger. Hortikultura, 3-4: 9-10.
21Jurković, M., 1984: Prilog izučavanju vegetativnog razmnožavanja jorgovana (Syringa vulgaris L.). Š.L. 11-12, s.497 PDF
22Jurković, M. (1985.): Rezultati ispitivanja vegetativnog razmnožavanja vele-cvjetne magnolije reznicama. Hortikultura, 1-2: 23-24.
23Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua, B. (1985.): Indukcija rasta adventivnog korijena kod jorgovana i magnolija. Glasnik Šum. fakulteta, 64: 325-334.
24Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua, B.: Indukcija rasta adventivnog korijenja kod jorgovana i magnolija. VII Simpozi-jum Jugosl. društva za fiziologiju biljaka, Aranđelovac, 1985.
25Jurković, M., 1985: Zakorjenjavanje reznica metasekvoje. Š.L. 5-6, s.219 PDF
26Jurković, M. (1986.): Ispitivanje klija-vosti sjemena nekih vrsta magnolija. Hortikultura, 1-2: 7-10.
27Jurković, M., Murko, D. & Hasanović, J. (1986.): Istraživanje dinamike sadržaja tanina u listu nekih introduciranih vrsta rujeva (Rhus sp.) u toku vegetacionogperioda. Šumarstvo i prerada drveta, 10-12: 517-521.
28Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua, B.: Propagation of Lilac (Svringa vulgaris ii.) from green cuttings using various root-stimulating substances. 18th IUFRO World Congress, Ljubljana 1986.
29Murko, D. & Jurković, M. (1987.): Prilog poznavanju taninskih materija u lišću otrovnog ruja (Rhus toxicodendron ii.). Glasnik hemicara i tehnologa BiH, 29/30: 95-98.
30Jurković, M. (1987.): Genofond drvenastih egzota Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova, (magistarski rad), Šumar, fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1-402.
31Jurković, M. (1987.): Američke magnolije. Hortus, 6: 9-12.
32Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua, B.: Autovegetativno razmnožavanje meta-sekvoje (Metasequoia glj´ptostroboides Hu et Cheng). VIII Simpozij Jugoslav. društva za fiziologiju biljaka, Tuheljske toplice 1987.
33Jurković, M. & Jurković - Bevilacqua, B.: Utjecaj tvari rastenja i anatomske građe reznica na razvoj adventivnog korijenja jorgovana (Svringa vulgaris L.^. III Kongres biologa Hrvatske, Mali Lošinj 1987.
34Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua, B. (1988.): Hortikulturno značenje nekih vrsta magnolija u nas i u svijetu. Hortikultura, 3-4:13-16.
35Jurković, M. (1988.): Azijske magnolije. Hortus, 7-8:13-18.
36Jurković, M., 1988: Fruktifikacija i subspontano razmnožavanje drvenastih egzota u arboretumu Botaničkog vrta u Zagrebu. Š.L. 7-8, s.327 PDF
37Jurković, M. (1989.): Prilog izučavanju egzotične dendroflore zagrebačkih perivoja. Hortikultura, 1-4: 3-34.
38Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua, B. (1989.): Effect of rooting substances and anatomical structure of cutting to growth of adventitious root of lilac (Svringa vulgaris ii.). Periodicum biologorum, Vol. 91, No l, 159.
39Jurković, M., 1989: Genofond drvenastih egzota Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova. Š.L. 1-2, s.5 PDF
40Jurković, M., 1989: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889—1989.. Š.L. 9-10, s.498 PDF
41Jurković, M. (1990.): OpCa vitalnost drvenastih egzota u zagrebačkim parkovima i vrtovima. Hortikultura, 1-2: 9-14.
42Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua, B. (1990.): Kultivari običnog jorgovana (Svringa vulgaris L.^ i njihovo vegetativno razmnožavanje. Hortikultura, 1-2:15-18.
43Jurković, M., 1990: Fenološke karakteristike nekih drvenastih egzota. Š.L. 6-8, s.237 PDF
44Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua (1991./92.): Botanički vrtovi Švedske. Hortikultura, 3-4/91. i 1-4/92: 39-40.
45Jurković, M., 1992: Generativno razmnožavanje divuze (Styrax officinalis L.). Š.L. 6-8, s.249 PDF
46Jurković, M. & Jurković-Bevilacqua, B. (1993.): Razmnožavanje i citologija magnolija. Hortikultura, 1-4:11-12.
47Jurković, M., 1993: Razmnožavanje božikovine (Ilex aquifolium L.). Š.L. 1-2, s.17 PDF
48Jurković, M. & B. Jurković-Bevilacqua (1994): Hibridni magnolija. Hortikultura 1-4, s. 39.
49Jurković, M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske. Š.L. 11-12, s.339 pdf
50Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1995: Nalazište obalnog mamutovca — Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.335 pdf
51Jurković, M. & B. Jurković-Bevilacqua (1996): Ibid., Hortikultura 1-4, s. 27-31.
52Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1996: Golemi mamutovac - Sequoiadendron Giganteum (Lindl.) Buchh. u zagrebačkim parkovima. Š.L. 1-2, s.47 pdf
53Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1996: Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota-četinjače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 7-8, s.327 pdf
54Jurković, M., 1997: Školski botanički vrt u Kaštel-Lukšiću. Š.L. 3-4, s.171 pdf
55Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1997: Prilog introdukciji i aklimatizaciji drvenastih egzota - listače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 5-6, s.269 pdf

nedeterminirano:
56REFERATI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM