HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9617
ime JUVAN, Janez Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva i šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9617)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 9. 1904.Rateče /Kranjska Gora - Slovenija/
apsolvirao1937.
diplomirao1938.
umro1. 1. 1991.Kranj

 Sin Janeza i Franciške r. Mlinar. Slovenske nacionalnosti i državljanstva, rimokatoličke vjere. Potječe iz seljačke obitelji. Osnovnu je školu završio u Ljubljani 1916.g., a I. državnu realnu gimnaziju 1924., također u Ljubljani.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1938.
 Prvo radno mjesto bilo mu je u Direkciji šuma Čačak (Srbija), gdje je obavio pripravnički staž (1929.-30.) i zatim je premješten u Šumarsku upravu Boh. Bistrica (Slovenija), gdje je bio pomoćnik upravitelja (1930.-33.). Od 1933. do 1940.g. bio je u Ljubljani taksator i građevinski referent u Direkciji šuma. U godinama II. svjetskog rata bio je referent za šumarstvo (1940.-41.), zatim referent za taksaciju (1941.), referent za šumarstvo (1941.-43.) te načelnik odjela za šumarstvo (1943.-44.) u Direkciji šuma. Od 1944. do 1945. sef je Šumarskog odsjeka pokrajinske uprave Ljubljana. Poslije rata premješten je za upravitelja Šumske uprave Nazarje (1945.-47.), a zatim je sef odsjeka Uprave šum. gospod. LRS (1947.)
 Nakon toga bio je kratko vrijeme u Ministarstvu za šumarstvo kao kadrovik, a 1948. voditelj je planskog odjeljenja u Upravi šuma Ljubljana. Već 9.4.1948. premješten je u Glavnu direkciju šuma. Bio je pomoćnik direktora Šum. gospodarstva Kočevje, pa pomoćnik direktora Šum. gospodarstva Nazarje (1948.-49.). Uslijedio je premještaj za taksatora u Ministarstvo za šumarstvo u Ljubljani (1949.-51.), pa za sefa sekcije u Šumskom gospodarstvu Bled (1951 -55.). U OLO Kranj bio je referent za taksaciju (1955.-58.). Nakon toga premješten je na mjesto referenta za šumsku gradnju u Upravu za šum. LRS Ljubljana (1958.-60.) Posljednjih deset godina bio je šumarski inspektor; najprije u Kranju (1962.), a zatim u OLO Ljubljana i od 1966.g. u Bledu. U mirovinu je otišao 1970.
 Za samoprijegoran rad u šumarstvu ing. Janez Juvan primio je mnoga priznanja. Godine 1958., 1959. i 1960. Sekretarijat Izvrsnog savjeta za poljoprivredu i šumarstvo LR Slovenije za postignute rezultate u struci. 17.3.1967. Predsjedništvo SFRJ odlikovalo ga je Medaljom rada sa zlatnim vijencem, a 20.4.1979. postao je počasnim elanom Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvarstva SR Slovenije.

 *** ŠL 1995., s. 436.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 56, 106, 144. (pod Jovan, Ivan).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM