HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9618
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9618)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1949.
diplomirao1950.

 Sin Alojza i Jožefe r. Lihteneger. Slovenske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio šumski trgovac. Osnovnu je školu završio u Ljubnom 1935., a realnu gimnaziju u Celju 1945.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1950.
 Poslije diplomiranja bio je zaposlen kao taksator u Ministarstvu za šumarstvo Slovenije. Zatim, bio je upravitelj Šumarije Podvelka, pa tehnički direktor Šumskoga gospodarstva Maribor, i upravitelj šumarije Maribor.
 Bio je na praksi u Austriji. Umirovljen je 1984.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM