HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9626
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. kemije, dr. sc. iz tehnologije
      docent predmeta Kemija i Kemija s osnovama biokemije


lokacija

niže obr. Livno
srednje obr.1946.ZagrebII. Klasična gimnazija
apsolvirao1953.
diplomirao17. 4. 1954.Tehnički fakultet Kemijski odsjek
doktorirao12. 4. 1971.Tehnološki fakultet u Zagrebu
karijera25. 10. 1955.ZagrebElektroda
djelovao Zagreb
umirovljen30. 9. 1991.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu je školu završio u rodnomu Livnu, a gimnaziju u Splitu i Zagrebu. Maturirao je 1946. na II. klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i ujesen se upisao na Kemijski odsjek Tehničkog fakulteta u Zagrebu na kojem je diplomirao 17.4.1954.
 Nakon odsluženog vojnog roka 1955.g, radio je kao diplomirani inženjer kemije. Od 25.10.1955. do 31.1.1957. bio je tehnološki inženjer tvornice Elektroda Zagreb, a od 1.2. do 31.5.1957. zaposlen je u Trgocentru Zagreb. Od 11.6.1957. do 31.12.1959. radi u Tvornici ulja u Zagrebu.
 Od 1.1.1960. do 8.11.1974. asistent je u Zavodu za kemiju Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Dne 8.11.1974. izabran je za docenta iz predmeta Kemija i Kemija s osnovama biokemije na Šum. fakultetu u Zagrebu. Škol. g. 1964.-65. samostalno je vodio kolegij Kemija za izvanredne studente Šum. fakulteta u Zagrebu. Od 1961. do 1968. u svojstvu asistenta ispitivao je studente Drvarskog i Šumarskog odjela Šum. fakulteta Opću i organsku kemiju. Dvije nastavne godine (1967.-1969.) sudjelovao je u poslijediplomskoj nastavi Specijalna proizvodnja bilja, kolegij Metodika kemijskih analiza u Zavodu za kemiju Poljopriv. fakulteta u Zagrebu. U ljetnom semestru 1969.-70.g. predavao je kolegij Kemija s osnovama biokemije studentima ŠG odjela Šum. fakulteta u Zagrebu.
 Dne 12.4.1971. obranio je disertaciju "Prilog određivanju konstitucije lipidnih tvari u jestivim i otrovnim gljivama zagrebačkog područja" na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu.
 Iako je napisao i skripta iz svojih kolegija i desetak znanstvenih i veći broj stručnih radova, iz više razloga, a najviše zbog bolesti, nije napredovao u znanstveno-nastavnim zvanjima, pa je u zvanju docenta ostao do umirovljenja - 30.9.1991.

1Kaić, M.: Praktikum anorganske analitičke kemije (Kvalitativna analiza) za studente I. godine Šumarskog fakulteta (Šumskogospodarski odio), (skripta). Šumarski fakultet Zagreb, 1966.
2Horgas, D., Skledar, M., Garbin, G. i M. Kaić: Ispitivanje sadržaja nekih esencijalnih amino-kiselina u pojedinim sortama kukuruza proizvedenih pod različitim agrotehnološkim uvjetima, (projekt za potrebe gospodarstva). Poljoprivr. kombinat "Pomurka" Morska Sobota 1967.
3Kaić, M., Viličić, D., Mihelić, F. i L. Barišić: Prilog poznavanju sadržaja željeza, bakra i fosfora u nekim našim jestivim gljivama. Farmaceutski glasnik 23, 1967., Zagreb, s. 317.
4Kaić, M. i Z. Tadić: Slobodni i vezani lipidi u jezgrama lupinastih voćaka. Ibid., 24,1968., s. 271.
5Kaić, M., Horgas, D., Skledar, M. i G. Garbin: Utjecaj količine dušika u prihranjivanju i gustoće sklopa kukuruza na sastav slabo polarnih lipida kukuruza. Poljoprivredna znanstvena smotra 13, 1969., Zagreb, s. 3.
6Horgas, D., Garbin, G., Skledar, F. i M. Kaić: Utjecaj količine dušika u prihranjivanju i gustoće sklopa na količinu riboflavina i macina u silaznom kukuruzu i njihove promjene mlijecno-kiselom fermentacijom. Ibid., 27,1971., s. 3.
7Kaić, M.: Prilog određivanju konstitucije lipidnih tvari u jestivim i otrovnim gljivama zagrebačkog područja, (disertacija). Tehnološki fakultet u Zagrebu 1971. Objavljeni u izvodu u Glasniku za šum. pokuse 17,1974. Zagreb, s. 91-156.
8Kaić, M.: Organska kemija, (skripta). Sveučilište u Zagrebu 1974. I. izd. (u vise izdanja).
9Kaić, M. i Markić, S., 1979: Dodatna prehrana divljači kestenom. Š.L. 4-6, s.177 PDF
10Kaić, M.: O kemizmu ljusaka nekih plodova šumskog drveCa i grmlja. Drvna industrija 36,1985., Zagreb, s. 229.
11Kaić, M., 1985: Prehrambenotehnološke osobine sjemenki oraha (Juglans nigra L.), crnog oraha (J. nigra L.) i pinije (Pinus pinea L.). Š.L. 7-8, s.325 PDF
12Kaić, M., 1985: Lipidi. Š.L. 9-10, s.455 PDF

nedeterminirano:
13VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. nastava, s. 184, 433.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM