HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9627
ime K., Davorin
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, znanstveni asistent na Šum. fakultetu u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9627)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao9. 10. 1984.
magistrirao16. 11. 1990.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao17. 7. 1996.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarsku genetiku,
dendrologiju i botaniku
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1991

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, a potom se upisao na Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odjelu 9.10.1984. U tijeku studija bio je demostrator iz predmeta genetika s oplemenjivanjem Šumskog drveća. Povremeno je radio u Šum. institutu Jastrebarsko, u Odjelu za tipologiju šuma i u taksaciji Šumarije Zagreb. Radio je također honorarno na Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju.
 Od 1984. do 1985. radio je na spomenutoj katedri u svojstvu pripravnika. Dne 1.5.1986. zaposlen je kao asistent iz predmeta genetika s oplemenjivanjem šumskog drveća na istoj katedri. Na Šum. fakultetu upisao je i poslijediplomski studij. Stupanj magistra postigao je 16.11.1990., obranivši magistarski rad pod naslovom "Mogućnosti kloniranja obične breze (Betula pen-dula Roth) i crne johe (Alnus glu-tinosa /L.-Gaertn.)".
 U zvanje asistenta iz istoga predmeta ponovno je izabran 1993.
 Disertaciju pod naslovom "Međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost obične breze (Betula pendula Roth) u dijelu prirodnog rasprostranjenja u Republici Hrvatskoj" obranio je 17.7.1996. i time stekao pravo na akademski naslov doktora znanosti u oblasti biotehničkih znanosti, područje šumarstvo.
 Od 1986.g. dr. sc. Davorin Kajba surađivao je na vise znanstveno-istraživačkih projekata (i jednomu međunarodnom projektu) i objavio oko trideset znanstvenih i stručnih radova. Tehnički je urednik edicije "Anali za šumarstvo" HAZU.
 Ostali podaci niti popis radova nisu nam dostavljeni.

1Krstinić, A. i Kajba, D., 1988: Genotipske razlike između nekih klonova stablastih vrba u sposobnosti formiranja adventivnog korijenja — značajnog elementa rane dijagnostike u selekciji. Š.L. 3-4, s.105 PDF
2Mirko Vidaković, Ante Krstinić, Petar Đurasović, Davorin Kajba, 1990: Uspijevanje nekih vrsta i hibrida dvoigličavih borova na području arboretuma Trsteno. GŠP vol. 26 s. 331
3Krstinić, A., Majer, Ž., Kajba, D., 1990: Utjecaj staništa i klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara. Š.L. 1-2, s.45 PDF
4Krstinić, A., Kajba, D., 1991: Mogućnost genetskog poboljšanja bujnosti rasta crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) putem klonskih sjemenskih plantaža. Š.L. 6-9, s.261 PDF
5Kajba, D., 1991: Procjena genetskog heterogeniteta nasljednosti i genetske dobiti za neka gospodarska važna svojstva u klonskim testovima stablastih vrba. Š.L. 10-12, s.449 PDF
6Ante Krstinić, Želimir Borzan, Joso Gračan, Ivo Trinajstić, Davorin Kajba, Franc Mrva, Marija Gradečki, 1992: Oplemenjivanje šumskog drveća. Šume u Hrvatskoj, s. 109
7Davorin Kajba, 1993: Mogućnosti kloniranja obične breze (Betula pendula Roth.) i crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). GŠP vol. 29 s. 39
8Ante Krstinić, Davorin Kajba, 1993: Oplemenjivanje brzorastućih listača. GŠP vol. P4 s. 59
9Krstinić, A. i Kajba, D., 1993: Autovegetativno razmnožavanje nekih vrsta roda Alnus L.. Š.L. 1-2, s.7 PDF
10Kajba, D., 1993: 70. obljetnica obrane Prvog doktorata znanosti na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 3-5, s.212 PDF
11Krstinić, A. i Kajba, D., 1993: Kako produžiti jesensku sadnju stablastih vrba u Posavini?. Š.L. 6-8, s.313 PDF
12Krstinić, A., Kajba, D., 1994: Kolekcija čistih vrsta hibrida topola iz sekcije Aigeiros u Republici Hrvatskoj — značaj za oplemenjivanje i uzgoj. Š.L. 1-2, s.33 pdf
13Krstinić, A., Kajba, D., 1995: Prvi rezultati oplemenjivanja stablastih vrba samooplodnjom, povratnim križanjem i transgresijom.. Š.L. 5-6, s.163 pdf
14Kajba, D., 1995: Klonsko šumarstvo i njegove perspektive. Š.L. 9-10, s.329 pdf
15Davorin Kajba, 1996: Međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost obične breze (Betula pendula Roth) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Republici Hrvatskoj. GŠP vol. 33 s. 53
16Kajba, D., 1997: Četvrti sastanak Euforgen Populus nigra mrežnog plana održanog u Geraardsbergenu (Belgija). Š.L. 9-10, s.549 PDF
17Kajba D., Krstinić A., 1998: Vrste roda Alnus L. podesne za proizvodnju biomase. Š.L. 3-4, s.131 pdf
18Kajba D., Krstinić A., Komlenović N., 1998: Proizvodnja biomase stablastih vrba u kratkim ophodnjama. Š.L. 3-4, s.139 pdf
19Kajba, D., 1998: 1. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama. Š.L. 5-6, s.291 PDF
20Kajba, D., Bogdan, S., 1999: Procjena genetskih parametara u klonskim testovima crnih topola (Sekcija Aigeiros). Š.L. 1-2, s.3 pdf
21Kajba, D., 1999: Peti sastanak Euforgen Populus nigra mrež. plana. Š.L. 5-6, s.262 PDF
22Kajba, D., 1999: Izvješće sa četvrtog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače. Š.L. 9-10, s.506 PDF
23Kajba, D., 1999: Izvješće s International poplar symposiuma II (IPS II/IUFRO). Š.L. 9-10, s.507 PDF
24Kajba, D., Bogdan, S., Vratarić, P., 1999: Uspijevanje klonova bijele vrbe (Salix alba L.) u mješovitoj kulturi s crnom johom (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na tresetno-glejnom tipu tla u Podravini. Š.L. 11-12, s.523 pdf
25Mirko Vidaković, Davorin Kajba, Saša Bogdan, Vlatko Podnar, Josip Bećarević, 2000: Estimation of genetic gain in progeny trial of pedunculate oak (Quercus robur L.). GŠP vol. 37 s. 375
26Josip Franjić, Joso Gračan, Davorin Kajba, Željko Škvorc, Bojana Dalbelo-Bašić, 2000: Multivariate analysis of leaf shape of the common oak (Quercus robur L.) in the Gajno provenance test (Croatia). GŠP vol. 37 s. 469
27Kajba, D., 2000: Izvješće sa šestog sastanka euforgen Populus nigra mrežnog plana. Š.L. 3-4, s.236 PDF
28Cvjetan, S., Kajba, D., Pavičić, N., Pejić, I., 2000: Genetska analiza starog hvarskog čempresa (Cupressus sempervirens var. horizontalis (Mill.) Gord.. Š.L. 5-6, s.279 pdf
29Kajba, D., Žgela, M., 2000: U posjeti šumarskim institutima SR Njemačke. Š.L. 9-10, s.613 PDF
30Vratarić, P., Kajba, D., 2000: Izvješće sa 21. Sjednice International Poplar Commission/FAO. Š.L. 11-12, s.739 PDF
31Davorin Kajba, 2001: Unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 322
32Kajba, D., 2001: 5. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju. Š.L. 1-2, s.112 PDF
33Kajba, D., 2001: Izvješće sa sastanka za Kulture kratkih ophodnji u sustavu bioenergije. Š.L. 9-10, s.577 PDF
34Kajba, D., Bogdan, S., 2002: Sedmi sastanak Euforgen Populus nigra radne mreže, Osijek, Hrvatska, 25. - 27. listopada 2001.. Š.L. 1-2, s.69 pdf
35Kajba, D., 2002: Izvješće sa šestog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače. Š.L. 7-8, s.426 PDF
36Kajba, D., 2002: Izvješće sa IUFRO International Poplar Symposiuma III. Š.L. 9-10, s.527 PDF
37Kajba, D., 2002: Akademik Mirko pl. Vidaković - prof. dr. sc. dr. h. c. (1924 - 2002). Š.L. 9-10, s.544 PDF
38Davorin Kajba, 2003: Unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 247
39Kajba, D., Gračan, J., 2003: Izvješće s konferencije DYGEN (dinamika i očuvanje genetičkog diverziteta u šumskim ekosustavima) – Europski parlament, Strasbourg (Francuska), 2-5. 12. 2002. god.. Š.L. 1-2, s.81 PDF
40Kajba, D., Vratarić, P., Pfeifer, D., 2004: Izvješće s International Conference on the future of poplar culture/FAO (Rim, 12 – 15. 11. 2003). Š.L. 3-4, s.187 PDF
41Kajba, D., 2004: Izvješće sa sedmog sastanka Euforgen mrežnog plana za plemenite listače. Š.L. 5-6, s.338 PDF
42Kajba, D., Bogdan, S., Katičić-Trupčević, I., 2004: Produkcija biomase klonova bijele vrbe u pokusnoj kulturi kratkih ophodnji Dravica. Š.L. 9-10, s.509 pdf
43Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H., 2004: Program europski šumski genetski resursi (Euforgen). Š.L. 11-12, s.689 pdf
44Davorin Kajba, Saša Bogdan, 2005: Dostignuća na oplemenjivanju vrsta poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 206
45Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, 2005: Očuvanje genetskih izvora vrsta poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 225
46Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer, 2005: Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.). Š.L. 5-6, s.271 pdf
47POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d.o.o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2005. BIB
48Ballian, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2005: Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala. Š.L. 9-10, s.475 pdf
49Kajba, D., 2005: Izvješće s prvog sastanka Euforgen mrežnog plana za listače s prekinutim arealom Kopenhagen, Danska. Š.L. 11-12, s.651 PDF
50Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, Marija Gradečki-Poštenjak, Tibor Littvay, Ida Katičić, 2006: Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 235
51Davorin Kajba, Saša Bogdan, Ida Katičić, 2006: Procjena genetskoga poboljšanja bujnosti rasta putem klonskih sjemenskih plantaža hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). GŠP vol. P5 s. 251
52Saša Bogdan, Davorin Kajba, Ida Katičić, 2006: Produkcija biomase u klonskim testovima stablastih vrba na marginalnim staništima u Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 261
53Kajba, Davorin, 2006: Klimatske promjene i genetska raznolikost šumskog drveća: utjecaj na održivo gospodarenje europskih šuma. Š.L. 3-4, s.149 PDF
54Kajba, D., 2006: Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija . Š.L. 11-12, s.575 PDF
55Šumarska genetika; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zagreb - Sarajevo 2007. BIB
56Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić, 2007: Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača. Š.L. 11-12, s.523 pdf
57Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac, 2009: Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija. Š.L. 7-8, s.425 pdf
58Ballian, D., M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba, 2010: Morfološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Hrvatske i zapadnog Balkana. Š.L. 7-8, s.371 pdf
59Kajba, Davorin, 2010: XXIII IUFRO svjetski šumarski kongres, 23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja. Š.L. 9-10, s.519 PDF
60Davorin Kajba, Joso Gračan, Saša Bogdan, Mladen Ivanković, 2011: Dostignuća na oplemenjivanju vrsta drveća sredozemnih šuma. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 339
61Saša Bogdan, Davorin Kajba, Mladen Ivanković, Joso Gračan, 2011: Očuvanje genetske raznolikosti crnoga bora (Pinus nigra Arnold). Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 352
62OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA I OČUVANJE NJEGOVE GENETSKE RAZNOLIKOST; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sarajevo - Zagreb 2011. BIB
63Kajba,D., J. Domac, V. Šegon, 2011: Estimation of Short Rotation Crops Potential in the Republic of Croatia: Illustration Case Within FP7 Project Biomass Energy Europe. Š.L. 7-8, s.361 pdf
64Tančeva Crmarić, O., S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba, 2011: Genotipska raznolikost divlje trešnje (Prunus aviumL.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.543 pdf
65Davorin Kajba, Ivan Andrić, 2012: Procjena genetske dobiti, produktivnosti i fenotipske stabilnosti klonova topola na području istočne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.235 pdf
66Dalibor BALLIAN, Faruk BOGUNIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Davorin KAJBA, 2012: GENETSKA DIFERENCIJACIJA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.589 pdf
67Davorin Kajba, 2013: Mr. sc. Dragomir Pfeifer. Š.L. 3-4, s.232 PDF
68Ida Katičić Bogdan, Karla Švorinić, Saša Bogdan, Davorin Kajba, 2015: GENERATIVNA I VEGETATIVNA AKTIVNOST DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 7-8, s.339 pdf
69Dalibor BALLIAN, Benjamin JUKIĆ, Besim BALIĆ, Davorin KAJBA, Georg von WÜEHLISCH, 2015: FENOLOŠKA VARIJABILNOST OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U MEĐUNARODNOM POKUSU PROVENIJENCIJA. Š.L. 11-12, s.521 pdf
70Ivan ANDRIĆ, Igor POLJAK, Marno MILOTIĆ, Marilena IDŽOJTIĆ, Davorin KAJBA, 2016: FENOLOŠKA SVOJSTVA LISTANJA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 3-4, s.117 pdf
71Olivera TANČEVA CRMARIĆ, Davorin KAJBA, 2016: MIKRORAZMNOŽAVANJE DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) IZ KLONSKE SJEMENSKE PLANTAŽE . Š.L. 5-6, s.273 pdf
72Davorin KAJBA, 2016: ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: Prof. dr. sc. DALIBOR BALLIAN I DOC. dr. sc. VELID HALILOVIĆ „VARIJABILNOST OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) U BOSNI I HERCEGOVINI“. Š.L. 9-10, s.518 PDF
73Ivan ANDRIĆ, Davorin KAJBA, 2017: UTJECAJ KLIMATOLOŠKIH PARAMETARA NA POČETAK OTVARANJA PUPOVA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 1-2, s.7 pdf
74Davorin Kajba, 2017: PROF. DR. SC. DALIBOR BALLIAN I DR. SC. MIRZETA MEMIŠEVIĆ HODŽIĆ: ZNANSTVENA MONOGRAFIJA „VARIJABILNOST HRASTA LUŽNJAKA (QUERCUS ROBUR L.) U BOSNI I HERCEGOVINI“. Š.L. 1-2, s.80 PDF
75Davorin Kajba, 2017: ZNANSTVENA MONOGRAFIJA PROF. DR. SC. DALIBOR BALLIAN „VARIJABILNOST CRNE TOPOLE (Populopulus nigra L.) I NJENO OČUVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI“. Š.L. 9-10, s.508 PDF
76Davorin KAJBA, 2018: Prof. dr. sc. Dalibor Ballian: ZEMLJA PLANINA BOSNA I HERCEGOVINA. Š.L. 1-2, s.96 PDF
77Ivan ANDRIĆ, Anamarija JAZBEC, Valentino PINTAR, Davorin KAJBA, 2018: MODELIRANJE VREMENA LISTANJA U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 3-4, s.137 pdf
78Davorin Kajba, 2018: Prof. dr. sc. Dalibor Ballian i dr. sc. Gregor Božić: BIOKEMIJSKA VARIJABILNOST SMREKE (Picea abies Karst) U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 3-4, s.209 PDF
79Davorin Kajba, 2018: NOVI DOKTORI ZNANOSTI – NEW DOSTORS OF SCENCE: DR. SC. IVAN ANDRIĆ. Š.L. 3-4, s.213 PDF
80Ida Katičić Bogdan, Davorin Kajba, Saša Bogdan, 2019: Varijabilnost klonova u proizvodnji žira i njezin učinak na efektivne veličine populacija i genetsku raznolikost potomstva u klonskim sjemenskim plantažama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.111 pdf
81Davorin Kajba, 2019: Prof. dr. sc. Dalibor Ballian: POLJA I VISORAVNI BOSNE I HERCEGOVINE. Š.L. 3-4, s.183 PDF
82Davorin Kajba, 2019: Varijabilnost obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Bosni i Hercegovini - Dalibor Ballian, Marjana Westergren i Hojka Kraigher. Š.L. 11-12, s.595 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 56.
 Jakovac, H.: Davorin Kajba. Šum. list 11-12,1996., s. 541-543.
 *** ŠIB 1996., s. 28, 65.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Davorin KAJBA, ŠL 11-12/1996, s.541 PDF
 VUKELIĆ, Joso: PROF. DR. SC. DAVORIN KAJBA – DOBITNIK GODIŠNJE DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU, ŠL 1-2/2017, s.85 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM