HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9628
ime KAJFEŽ, Drago
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen26. 5. 1903.Nova Sela /Kočevje - Slovenija/
apsolvirao1934.
diplomirao1934.
umro3. 2. 1963.Ljubljana Roditelji su mu bili srednji posjednici i trgovci. Osnovnu je školu završio u rodnom kraju, a realku u Ljubljani, gdje je maturirao 1930.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1933.-34. škol. god. apsolvirao, a 1934. diplomirao. Stručni ispit položio je 1937. u Beogradu.
 Nakon diplomiranja zaposlio se 1.8.1924.g u Lokvama, a onda u Delnicama u Gorskom kotaru kod veleposjeda Thurn - Taxisa. Tamo je službovao kao pripravnik i pomoćnik upravitelja. God. 1933. bio je premješten za upravitelja šumske uprave u Lekeniku kod Siska, kod istog veleposjeda, gdje je službovao do 1.5.1945. Od 31.5.1938. bio je ovlašteni šumarski inženjer. Kod veleposjeda obavljao je najrazličitije poslove: od uređivanja, iskorišćivanja i zaštite šuma, pa do trasiranja i izgradnje šumskih prometala, lugarnica, vodovoda i opsežnih uzgojnih radova. Puno je vremena posvetio lovstvu, gdje se brinuo za pravilan uzgoj divljaci. Poslije II. svjetskog rata službovao je kao upravitelj u Šumskoj upravi u Lekeniku do 1947.
 Nakon toga napušta Hrvatsku i prelazi kao taksator na Upravu za uređivanje šuma kod Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo LR Slovenije u Ljubljani. Tu se bavio ponajviše taksacijskim radovima na terenu i u kancelariji kod inventarizacije šuma koje se tada provodilo. Kratko vrijeme (4 mjeseca) 1951.g. bio je sef Sekcije za uređivanje šuma kod šumskoga gazdinstva Brezice, a onda opet kod Glavne uprave za šumarstvo u Ljubljani do 1.4.1952. Tada je, naime, postao profesor na Šumarskom tehnikumu - kasnije Šumarskoj srednjoj školi u Ljubljani, a 1.4.1960. prelazi kao honorarni asistent na Institut za uređivanje šuma kod Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, gdje je ostao do smrti 2.2.1963.
 Napisao je znatan broj stručnih članaka objavljenih u Šum. listu, Šumarstvu, Gozdarskom vest-niku i Les-u. Bio je dugogodišnji član Društva inž. i tehničara šumarstva i drvne ind.

1(Iz rada delničke podružnice HDZ-GLE.) - LRV 1930, XXXIX, 6, s. 286-288.
25. skupština Društva u Delnicama. LRV 1931, XL, 7, s. 312-314.
3Ing. D. Kajfež, 1940: Sastav gospodarskih osnova za nebanovinske šume.. Š.L. 4-5, s.249 PDF
4Ing. D. Kajfeš, 1941: Philippove prirasno-prihodne skrižaljke.. Š.L. 4, s.141 PDF
5
6Stotinke kubnog metra (šest izdanja). 1. izdanje, Zagreb 1943.
7Tesan stavbli les. - II. Les 6, 1950., Ljubljana, s. 127-128 + 2. si.
8D. Kajfež, 1950: Društvo inženirjev in tehnikov LR Slovenije, sekcija gozdarjev in lesnih industrijcev. Š.L. 3-4, s.164 PDF
9ing. D. Kajfež, 1950: Kubiranje z obličnikom. Š.L. 5, s.207 PDF
10ing. D. Kajfež, 1950: Taksacijska promjerka. Š.L. 12, s.503 PDF
11Standardizacija. - III. Les 9-10, 1951., Ljubljana, s. 187-188 + 3 si.
12Računanje lesne zaloge po Laerovi metodi. Gozd. vestnik 10, 1952., Ljubljana, s. 299-306 + 2 si.
13Ferijalna praksa učenika srednje šumarske škole. Šumarske novine 8, 1953.
14Krogi kot primerjalne površine za izmero sestojev. Gozd. vestnik 4, 1953., Ljubljana, s. 97-104 + 6 tabl.
15Naši srednji in nižji gozdarski kadri. Gozd. vestnik 6-7,1954., s. 201-205.
16Visinomer Christen-Eić. Gozd. vestnik 1958., Ljubljana, s. 205.
17Anketa o strokovnih kadri v gozdar-stvu. Gozd. vestnik 1960., s. 95.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6,144.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 115,123.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 109,149,156, 215, 224, 249, 425.
 *** Šum. nastava, s. 354.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846. - 1976., s. 412.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 215-216.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 70, 413.
 *** HŠD 1996., s. 220, 221, 227, 228, 235.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SGERM, Franjo: Ing. Drago Kajfež, ŠL 1-2/1963, s.91 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM