HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9629
ime K., Mirko
drugo ime
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9629)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1934.
diplomirao10. 10. 1935.
djelovao Borojevice

 Studirao je šumarstvo na Poljopriv.-šum. fakultetu u Zagrebu. Prema nepotpunoj evidenciji, treću godinu studija upisao je nast. g. 1932.-33., da je apsolvirao 1933.-34., a diplomirao 10.10.1935.
 Prema nepotpunim podacima 1940. radio je kao šum. vježbenik na Sušaku, a 1943. u D. Lapcu.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8,144.
 *** Šum. nastava, s. 358.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM