HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9632
ime KAJTAR, Zorislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9632)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 9. 1950.Osijek
apsolvirao1975.
diplomirao12. 5. 1976.
umro27. 8. 2023. Sin Zvonimira i Goroslave r. Bačić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio učitelj, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Požeškom Brestovcu 1965., a gimnaziju u Požegi 1969.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 12.5.1976.
 Kao pripravnik zaposlio se 6.8.1976. u IK "Krivaja" Zavidovići (BiH) - OOUR Borje Teslić. Nakon položenog stručnog ispita raspoređen je na radno mjesto referenta u OOUR Šumarstvo -sektor uzgoj i zaštita.
 Poslije odsluženja vojnog roka od 2.9.1979. zaposlio se u Šumskom gospodarstvu Požega, Šumarija Kamenska na mjestu revirnika. Od 28.6.1982. radi kao taksator-pedolog i na tom radnom mjestu ostaje do 19.4.1984. kada prelazi u Šumariju Pleternica, gdje radi na poslovima revirnika za uzgoj, zaštitu i lovstvo. Na tom je mjestu do 1.11.1986. kada je imenovan za rukovoditelja obračunske jedinice za uzgoj i zaštitu šuma u PO Šumarije Požega, radilište Pleternica. Na tom radnom mjestu ostaje do 1.8.1991. kada je postavljen za revirnika u Šumariji Pleternica i tu radi do prikupljanja podataka (1996.).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: Zorislav Kajtar, dipl. ing. šum. (1950.-2023.), ŠL 9-10/2023, s.497 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM