HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9635
ime KALAJDŽIĆ, Eduard
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9635)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 1. 1931.Nova Gradiška
niže obr.1941.Nova Gradiška
srednje obr. Nova Gradiškarealna gimnazija
apsolvirao1956.
diplomirao1957.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
karijera15. 7. 1955.ŠG Biljereferent za lovstvo
30. 11. 1963.ŠG Osijekupravitelj šumarije OSijek; direktor ŠG
17. 12. 1977.Slavonska šuma Vinkovcidirektor RZZS, zamjenik direktora
1. 1. 1991.UŠ Osijekšef Komercijalnog odjela
1. 1. 1994.UŠP Osijeksavjetnik upravitelja za šumarstvo
umro8. 8. 2015.Osijek Sin Slavka i Elizabete r. Brandweiner. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Školovao se u rodnome mjestu. Osnovnu je školu završio 1941.g., a realnu gimnaziju 1950.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1957.g. Još prije diplomiranja bio je zaposlen kao referent za lovstvo u Šumskom gospodarstvu Bilje u Lovno-šumskom gospodarstvu "Košutnjak" (15.7.1955.-19.11.1963.). Nakon toga prelazi u Šumsko gospodarstvo Osijek, gdje je od 30.11.1963.-16.7.1963. upravitelj Šumarije Osijek, a nakon toga sve do 16.12.1977. bio je direktor ŠG Osijek.
 Slijedeće radno mjesto bilo je mjesto direktora RZZS i zamjenika generalnog direktora ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci (17.12.1977.-31.12.1990.).
 Uspostavljanjem JP Hrvatske šume postavljen je za šefa Komercijalnog odjela Uprave šuma Osijek. Na tom se mjestu zadržao pune tri godine - do 31.12.1993. Od 1.1.1994. savjetnik je upravitelja za šumarstvo u Upravi šuma Osijek.
 Bio je član je Hrvatskoga šumarskog društva i višestruki predsjednik ogranka Hrvatskoga šumarskog društva u Osijeku.

1Kalajđić, E., 1972: Šum. tehn. Bebek Mladen. Š.L. 9-10, s.413 PDF
2Kalajdžić, E., 1987: MIRKO MUŽINIĆ, dipl. inž.. Š.L. 10-12, s.700 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. nastava, s. 369.
 *** Šum. list 1972., 1974.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 416.
 Frković, A.: Bibliografija LKV, s. 363, 414.
 *** HŠD 1996., s. 287-289, 329, 330, 337, 339, 340, 345, 347, 348, 351, 353, 357-361, 364-366, 368, 375, 377, 381, 382, 392, 417.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM