HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9637
ime KALAUZ, Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9637)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 5. 1963.Vinkovci
apsolvirao1988.
diplomirao1989.
umro27. 5. 2022. Sin Nikole i Mare r. Butigan. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Rimokatolik. Otac mu je vla-kovođa, a majka domaćica. Osnovnu školu je završio u Vinkovcima 1978.g., a Ekonomsko-upravni školski centar također u Vinkovcima 1983.
 Studij šumarstva upisao je škol. g. 1982.-83. Diplomirao je 1989.g. iz znanstvenog područja parkiranje i oblikovanje u prostoru. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Revitalizacija središnjeg parka u Vinkovcima".
 Zaposlio se 1989.g. te nakon odrađenog pripravničkog staža radi kao stručni suradnik za uzgoj u Šumariji Lipovac. Od 1991. zaposlen je kao revirnik u Šumariji Lipovac. Karijeru u Hrvatskim šumama završio je kao pomoćnik upravitelja Šumarije Lipovac.
 Od 25. 4. 2009. profesionalno je angažiran u Hrvatskom sindikatu šumarstva gdje obavlja predsjedničku dužnost do prerane smrti 27. svibnja 2022. godine.

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 58.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM