HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9647
ime K., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9647)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao8. 10. 1921.

 Šumarstvo je započeo studirati na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je i diplomirao na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u koji se transformirala Akademija. Apsolvirao je škol. g. 1920.-21., a diplomirao je 8.10.1921.
 U državnoj službi zaposlen je od 15.11.1921. Stručni ispit položio je 1923. u Zagrebu. Prema nepotpunim podacima, od 15.1.1933. bio je zaposlen u Šum. upravi Otočac, Direkcije šuma Sušak, kao sef - šumarski savjetnik.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 43, 92,144.
 *** Šum. nastava, s. 353.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM