HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9648
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9648)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1914.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je 1914.g., a nakon toga proveo je u vojnoj službi točno pet godina 6 mjeseci i 16 dana.
 U šumarskoj struci zaposlio se 19.8.1921. Za šumarskog savjetnika postavljen je 15.3.1933. pri Odsjeku za šumarstvo kraljevske banske uprave u Sarajevu.

1Ing. Stj. Kanoti., 1931: Mali šumski posjedi Hrvatskog Zagorja.. Š.L. 1, s.1 PDF
2Ing. Stjepan Kanoti, 1934: Organizacija šumarske službe.. Š.L. 7, s.314 PDF
3Ing. Stj. Kanoti, 1942: Zadružno šumsko gospodarstvo.. Š.L. 1, s.9 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 64, 92.
 Kauders, A.: Šum. Bibliografija I, s. 142,169.
 *** Šum. nastava, s. 104.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM