HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9655
ime K., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9655)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao1988.

član HŠD ogranak
Požega

1988

uprava šuma Požega

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nedeljka i Božice r. Raguž. Hrvat. Otac mu je radnik, a majka službenica. Osnovnu je školu završio u Jakšiću kod Požege 1978., a CUO "Zvonko Brkić" u Požegi 1982.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1988.g. iz područja parkiranje i oblikovanje prostora. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Program revitalizacije parka >V. Nazor< u Slavonskoj Požegi".
 Nakon diplomiranja obavio je pripravnički staž u Šumariji Kamenska, Uprava šuma Požega, nakon čega nastavlja s radom na mjestu revirnika u istoj Šumariji. Član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM