HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9656
ime KARAVLA, Josip
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
      viši sveučilišni predavač

                                                                IZBOR      (knjiga2/9656)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen3. 3. 1929.Zagreb
apsolvirao1951.
diplomirao13. 9. 1952.
magistrirao1969.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 10. 1953.Šumarija Sljeme
1. 3. 1955.Mirkovec
1. 5. 1958.Voćarsko-vinogradarska zadruga
1. 10. 1960.ŠF Zagreb
umirovljen1. 10. 1993.
umro5. 11. 2008.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Josipa i Sofije r. Hauer. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu i gimnaziju završio u Zagrebu, a nakon ispita zrelosti (1948.) upisao se na Poljoprivredno-šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 13.9.1952. na Šumarskom odsjeku, biološki smjer.
 Sudjelovao je na ondašnjim radnim akcijama: Brčko-Banovići, Šamac - Sarajevo, auto-put Bratstvo - jedinstvo, Studentski grad, Lašćina i Sava.
 Za vrijeme studija (1952.) napisao je s V. Glavačem rad pod naslovom Rasprostranjenost hrasta medunca i crnoga graba na području Vrapče - Podsused, koji je rad bio za Majski festival odlično ocijenjen.
 Od 1.10.1953. do 15.2.1954. radi u Šumariji Sljeme kao inženjerski pripravnik. Po obavljenog pripravničkog staža u rasadniku ukrasnog bilja Jankomir, nastupa dužnost izvođača parkova i tehničkog rukovoditelja.
 Otcjepljenjem i osamostaljenjem pogona Mirkovec od matičnog poduzeća Jankomir od 1.3.1955. tehnički je rukovoditelj poduzeća Mirkovec i bavi se proizvodnjom, projektiranjem i osnutkom parkova i izradom hortikulturnih elaborata.
 Dana 1.5.1958. odlazi u Voćarsko-vinogradarsku zadrugu na dužnost rukovoditelja pogona Hortikultura, gdje ostaje do 1.9.1960.
 Od 1.10.1960. na dužnosti je sveučilišnog asistenta u Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju.
 U tijeku 1958. polaže stručni ispit. Dana 6.1.1964. upisao je na Šumarskom fakultetu poslijediplomski studij iz područja dendrologije, parkiranja i ozelenjavanje, te magistrirao 1969., obranivši magistarski rad pod naslovom "Dendrološka i šumsko-uzgojna važnost starih parkova u Samoboru".
 Početkom 1969. izabran je za predavača iz predmeta dendrologija i na biološkom i tehničkom smjeru Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 Prijavio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Dendrogeografsko rasprostranjenje i morfološke karakteristike srebrnolisne lipe (Tilia tomentosa Moench) i njezinih ekoloških forma u Hrvatskoj", ali je zbog zdravstvenih razloga i nastavnih obveza nije dovršio.
 Osnovao je sjemensku plantažu malolisne lipe - Tilia cordata Mill. u Šumariji Otok i bio je izabran 24.12.1976. u zvanje višega sveuč. predavača iz područja dendrologije.
 God. 1974. doživio je prvi, a na Božić 1978. drugi srčani i moždani udar. Od 1979.g. radio je skraćeno radno vrijeme do odlaska u mirovinu 1.10.1993. s punim radnim vijekom od 40 godina. Za vrijeme službe bio je aktivan član u mnogim organizacijama i društvima: Hortikulturno udruženje NRH, Sindikat NRH, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske i Hrvatsko ekološko društvo.
 Sudjelovao je na nekoliko kongresa i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu: Savjetovanje Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960., Zagreb 1963.; Simpozij o molici (Pinus peuce Grisebach), Skopje 1969.; Simpozij o munici (Pinus heldreichii Christ), Dečani 1972.; Simpozij povodom 100. godišnjice prve Jugoslavenske dendrologije Josipa Pančića (s referatom) Goč 1974.; Savjetovanje Doprinos znanosti i razvoju šumarstva i prerade drva Zagreb, 18.12.1983.; XVI IUFRO World-Congress Oslo, Norway (s referatom), 20.VI.-2.7.1976.; Savjetovanje Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima (s referatom), Drvenik kod Trogira, 19.-24.9.1988.; Znanstveno savjetovanje Zelenilo grada (s referatom), Zagreb 10.-11.1.1990.
 Bio je plodan i uvažavan kao teoretičar i praktičar iz svojeg znanstvenog područja, a posebno zaslužan kao pedagog.
 Objavio je 32 znanstvena i stručna rada te 80 hortikulturnih projekata i elaborata, od kojih je 68 izvedeno. Za Šumarsku enciklopediju obradio je 15 biljnih vrsta.
 I u mirovini ne miruje pa prihvaćajući nove internetske tehnologije održava stranicu posvećenu svome Rječniku bilja, na internetskoj adresi www.karavla.com, a naći će se i u Wikipediji na adresi hr.wikipedia.org/wiki/Josip_Karavla.
 Za svoj dugogodišnji rad bio je odlikovan: Medaljom za vojne zasluge (1964.), Medaljom za rad (1970.), Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima (1970.) i Ordenom rada sa zlatnim vijencem (1978.).

1Tvornica ambalaže "Grafokarton" Ilica 236, izvedba idejnog projekta nasada oko tvornice, te rukovođenje izvedbom. Zagreb 1954.
2Elaborat za uređenje ceste od Severi-na na Kupi do Hijeke. Investitor Glavna direkcija za ceste Hrvatske, (djelomično izvedeno), Zagreb 1954./55.
3Elaborat za uređenje dijela Jadranske magistrale od Hijeke do Senja, (idejni i izvedbeni projekti s tehničkim opisom i detaljima). Investitor Glavna direkcija za ceste Hrvatske, (djelomično izvedeno), Zagreb 1955.
4Hortikulturni plan nasada ispred tvornice Kontakt Zagreb, Heinzelova ul. Zagreb 1955. (izvedeno).
5Park oko Krapinske tekstilne industrije "Zutnica", upravne zgrade Krapinskih rudnika , (izvedeno 1956.).
6Park oko novog bazena i ispred Tvornice sagova Krapinske toplice, (izvedeno 1956.).
7Park oko zgrade Poste, telegrafa i telefona u Ludbregu, (izvedeno 1956.).
8Park ispred "Munje - tvornice akumulatora i gumenih proizvoda Zagreb, Heinzelova 74, (izvedeno 1956.).
9Park oko Tvornice parnih kotlova "tpk" - Žitnjak, (izvedeno 1956./57.).
10Park oko Tekstilnoga kombinata "T.K" Zagreb, predionica pamuka Gornje Svetice, (izvedeno 1956./57.).
11Plan parkovnih nasada oko zgrade Općine PesCenica - idejni i izvedbeni plan te rukovođenje nad izvedbom, (izvedeno 1956./57.
12Park oko novih zgrada "Prvomajske ", tvornice alatnih strojeva Zagreb, Žitnjak bb - izvedbeni plan i rukovođenje nad izvedbom, (izvedeno 1956./57.).
13Parkovni objekti u Zaboku: Zagorska industrija vunenih tkanina "ZIVT", park oko spomenika palim borcima, oko Vatrogasnog doma, oko groblja, oko trafo-stani-ce - idejni i izvedbeni projekti te rukovođenje nad radovima, (izvedeno 1957.).
14Park oko zgrade "Jugokeramike ", kombinata građevinske keramike, porculana i vatrostalnih proizvoda - Zapresic, (izvedeno 1957.).
15Park oko tvornice "Gethaldus ", optička industrija Zagreb, Getaldićeva 7, izvedbeni plan i rukovođenje nad izvedbom, (izvedeno 1957.).
16Plan parka odmarališta "ZIVTA" u Krapinskim Toplicama, (izveden 1957.).
17Plan središnjeg parka u Zaboku, (izvedeno 1957.).
18Plan parka oko tvornice "Instrumen-taria" Zagreb, (izvedeno 1957.).
19Park oko zgrade Skupštine općine Zlatar Bistrica u Zlataru, 1957.
20Park oko Skupštine općine - Mjesni ured Bedekovcina, 1957.
21Plan parka oko Osmogodišnje škole na PesCenici, idejni i izvedbeni plan te rukovođenje nad izvedbom, (izvedeno 1957./58.).
22Plan školskog igrališta "Polet" na Savi, (izvedeno 1957./58.).
23Plan parka Općinskoga komiteta i Doma zdravlja Zabok, (izvedeno 1957./58.).
24Plan obnove parka u Jablanici na Neretvi, (izvedeno 1957.).
25Plan parka oko upravne zgrade "Cesta", Zagreb, Gornje Svetice, (izvedeno 1958.).
26Plan nasada u skladištu Zagrebačke hladnjače, (izvedeno 1958./59.).
27Plan parka oko dječjih vrtića: u Zadarskoj ulici, "Marije Cavic" u Ljubljanskoj ulici, u Badalićevoj ulici Zagreb, (izvedeno 1958./59.).
28Park oko zgrade tvornice zagrebačke trikotaže i pozamenterije Nada Dimic" Zagreb, J. Kulusića 16, (izvedeno 1958./59).
29Park oko zgrade PTT - JNA u Samoboru, (izvedeno 1958. /60.).
30Park oko zgrade Skupštine općine i Vatrogasnog doma u Sesvetama, (izvedeno 1958./60.).
31Plan vrta oko obiteljske kuCe gosp. Tomsa u Ul. Vijenac, Tuskanac. Zagreb 1958.
32Plan parka oko Osmogodišnje škole u Hetkovcu, (izvedeno 1959.).
33Uređenje Tržne ulice u Dubravi, Zagreb, (izvedeno 1959.).
34Uređenje parka oko tvornice "HIZ" za elektroniku, telekomunikacije i automatizaciju, Zagreb, Božidarevićeva 13, (izvedeno 1959.).
35Park oko tvornice konca "UNITAS" Zagreb, Svetice 6, (izvedeno 1959.).
36Plan parka oko Osmogodišnje škole i uređenje spomen-izvora u Trnjanima, (izvedeno djelomično 1960.).
37Plan parka oko Doma kulture na PesCenici, Zagreb, (izvedeno 1960.).
38Plan parka oko industrijske pekare, Zagreb, Donje Svetice, (izvedeno 1960.).
39Idejni hortikulturni plan dječjeg igrališta "Jaksa Duganđic", Zagreb 1960.
40Plan parka oko upravne zgrade "Porodica i domaćinstvo Zagreb, Tratinska ul. l, (izvedeno 1960.).
41Plan parka oko projektnog biroa Osnova" Zagreb, Kispatićeva ulica, (izvedeno 1960.).
42Elaborat za uređenje postojećeg parka oko bivšeg dvorca Erdodva. Studija s idejnim, izvedbenim i tehničkim opisom. Investitor: Jugosl. inst. za Četinjače u Jastrebarskom, Zagreb 1960, (započeta izvedba 1961.).
43Idejno rješenje Tržne ulice na Volovcici, Zagreb 1960, (izvedeno 1961./62.).
44Osnova parka oko stambenog naselja na Volovcici u Zagrebu, (izvedeno 1961./ 62.).
45Idejni i izvedbeni hortikulturni plan oko zgrade učenika u privredi u Zvonimirovoj ulici, Zagreb 1961, (izvedeno 1962./ 63.).
46Idejni hortikulturni plan oko škole za zdravstvene tehničare, Zagreb, Medved-gradska 55, (izvedeno 1962.).
47Izvedbeni hortikulturni plan oko tvornice "Fotokemika" Zagreb, (djelomično izvedeno 1962.).
48Idejni hortikulturni plan oko restauracije "Volovcica" u Zagrebu, (izvedeno 1962.).
49Hortikulturni plan oko društvenog doma SSHN - PesCenica, Zagreb 1962., (djelomično izvedeno 1962./63).
50Hortikulturni plan vojne stambene zgrade u Ivanicgradskoj ulici, Zagreb 1962, (izvedeno 1962./63.).
51Hortikulturni plan oko Dječjeg igrališta, Husanova ulica, Zagreb 1962., (izvedeno 1962./63.).
52J. Karavla, 1962: Prilog opisu nalazišta egzota i nekih forma naših autohtonih vrsta na području nekih zagrebačkih parkova. Š.L. 7, s.224 PDF
53Hortikulturno glavni plan oko spomenika žrtava fašizma - Bosanski Brod, Zagreb, 1963.
54Idejni hortikulturni plan oko Butan-ske stanice - Zagreb. Investitor: Petrolin, Kutina, (izvedeno 1963.).
55Idejni hortikulturni plan dječjeg igrališta, Mrazovićeva ulica, Zagreb, (izvedeno 1963.).
56Penjačice (lijane). S.E, 2, JLZ, Zagreb 1963., s. 222-228.
57Izučavanje oblika i svojstava naših autohtonih lipa, (elaborat). Zagreb 1966.
58Idejno rješenje hortikulturnog plana oko trgovačkog centra u Karlovcu. Zagreb, 1966.
59Hortikulturni plan uređenja vile obitelji gosp. Tiska, ul. Banjsak, Hemete, Zagreb 1966., (izvedeno 1966./67.).
60Hortikulturni plan oko obiteljske kuCe gosp. Parac, Zagreb, Mandalicina 26, (projekt i izvedba 1968.).
61Hortikulturni plan oko stambenih zgrada Zadruge Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Zagreb, Barutanski jarak, (izvedeno 1969.).
62Hortikulturni plan oko obiteljske kuCe gosp. Lučić, Vel. Gorica, A. Cvetkovića br. 14, Zagreb 1969., (izvedeno 1970./71.).
63Dendroloska i šumsko - uzgojna važnost starih parkova u Samoboru, (magistarski rad). S.F. Zagreb, 1969., s. 1-134.
64Hortikulturni plan oko obiteljske kuCe gosp. Parac, Dramalj, Crikvenica, (projekt i izvedba 1970.).
65Hortikulturni plan oko obiteljske kuCe gosp. B. Vukasa, Zagreb, Hudina l, (projekt i izvedba 1970.).
66Hortikulturni plan uređenja vrta oko obiteljske kuCe g. D. Cevara, Zagreb, Mlinovi, (izvedeno 1970.).
67Hortikulturni plan uređenja vrta oko vikendice gosp. B. Heraka u Stubickim Toplicama, Zagreb 1970., (izvedeno 1972./73.).
68Prilog rasprostranjenosti obične puca-line (Colutea arborescens L.^ u SR Hrvatskoj, (referat). Simpozij prof. J. Pancic 1971., 1-5.
69Hortikulturni plan oko uređenja vrta oko obiteljske kuCe g. D. Cevara, Zagreb, Jurjevska 50, (projekt i izvedba, izvedeno 1971.).
70Hortikulturni plan vrta oko obiteljske kuCe gosp. Z. Jelinek, Ul. P. Miškine 169, Zagreb 1971., (izvedeno 1972.).
71Hortikulturni plan vrta oko vikendice na Mrežnici vlasnika D. BčlanCića, Zagreb 1971., (izvedeno 1971./72.).
72I. Karavla, 1971: Neka opažanja o samooplodnji, unutarvrsnoj i međuvrsnoj hibridizaciji naših autohtonih vrsta lipa. Š.L. 5-6, s.150 PDF
73Hortikulturni plan vrta oko kuCe obitelji Vlajnić, Zagreb, Jurjevska 41, (djelomično izvedeno 1972.).
74Hortikulturni plan uređenja vrta oko obiteljske kuCe gosp. S. Mrkobrade, Zagreb, Jurjevska 52, (projekt i izvedba, 1972.).
75Hortikulturni plan oko obiteljske kuCe M. Lovrić, Zagreb, Jadranska 21, (projekt i izvedba, 1972.).
76Karavla, J., 1972: Parkovi Samobora i njihova dendrološka važnost. Š.L. 1-2, s.1 PDF
77Hortikulturni plan uređenja oko vikendice kod Krapinskih toplica, gosp. D. Milica, Zagreb 1973, (projekt i izvedba).
78Sjemenska plantaža malolisne lipe (Tilia cordata Mili.) na području Šumarije Otok, (elaborat). Zagreb 1973., s. 1-13, (12 s. tablica, l crtež i l nacrt).
79Hortikulturni plan oko obiteljske kuće gosp. P. Mlacovića, Hab, Pilat 148, Zagreb 1974., (projekt i izvedba).
80Karavla, J., 1975: Emilija Vukičević: Dekorativna dendrologija. Š.L. 1-3, s.90 PDF
81Neke egzote drveCa na području zagrebačkih parkova (starog dijela), (Some ex-otica of trees species in the Zagreb parks (old part). Referat za XVI ITJFBO - World Congress 1976.
82Hortikulturni plan parka oko stambenog bloka zgrada u Zagrebu, Miramars-ka 13 A-D, Zagreb 1977, (izvedeno).
83Hortikulturni plan uređenja Arboretuma - parka "Školskog centra za šumarstvo i drvodjelsku djelatnost u Karlovcu", (s D. Picmanom), Zagreb 1978., (djelomično izvedeno).
84Karavla, J., 1979: Sjemenska plantaža malolisne lipe (Tillia cordata Mill.) na području Šumarije Otok. Š.L. 7-8, s.333 PDF
85Idejni plan uređenja arboretuma Lisičine, (s M. Vidaković i Z. Borzan), 1980.
86Vidikovac na Tomislavovom trgu. Hortikultura 4,1980., s. 40-43.
87Bljust (kuka, Tamus communis L). Ibid. s. 107.
88Brsljan (Hedera helix L.J). S.E. l, Zagreb 1980., s. 202.
89Cercidiphyllum (Cercidiphyllum Sieb et Zucc.;. S.E. l, 1980., s. 258.
90Clematis (Clematis L.J). Ibid. s. 264.
91mr. Josip Karavla, 1981: Mishin Khalaf Mohamood: Estetsko-rekreativna i socijalna funkcija parkova i zelenih površina Bagdada. Š.L. 10-12, s.469 PDF
92Karavla, J., 1982: Autohtona šumska dendroflora kao mogući izvor hrane —. Š.L. 6-8, s.263 PDF
93Kozokrvine (Lonicera L.^. S.E. 2, Zagreb 1983., s. 297.
94Planovi za Parkovne klupe Arboretuma Lisičine, (s D. Picmanom), Zagreb 1985., (predano).
95Hortikulturni elaborat uređenja okoliša oko S.C.B.C. "Crnomerec", (s D. Pičman), Zagreb 1985., (nije izvedeno).
96Plan Euroazijske kamenjare Arbore-tum Lisičine, Zagreb 1985., (izvedba započela 1986.).
97Naravne (Prirodne znamenitosti Jugoslavije). Parkovi Zagreba: 1. Maksimir-ski park, 3. Arboretum Šum. fakulteta u Zagrebu, 3. Parkovi Zagreba (stari dio grada), 4. Samoborski parkovi, o. Anin-dol -Tepec - park-šuma, 6. Tisa zaštićena u parku Ribnjak, (predano za tisak u lipnju 1986., Mladinska knjiga, Ljubljana).
98Idejna studija o pejzažno - hortikul-turnom oblikovanju SHC "Jarun", (s D. Picmanom), Zagreb 1986., (predano).
99Hortikulturni plan oko Zavoda za dijabetes "Vuk Vrhovec" Zagreb, Krijesnice bb, (listopad 1987. - dio izveo "Zrinjevac").
100Hortikulturno uređenje slobodnih površina oko IPD "Majur" - Kostanjevacki Majur, Zagreb 1987, (nije izvedeno).
101Hortikulturni plan oko obiteljske ku-Ce gosp. S. Petrovića, Zagreb, Bulatova 17, (izvedeno 1987.).
102Povijuše (penjačice, lijane). S.E. 3, Zagreb 1987., s. 27-32.
103Pvracantha (Pvracantha Hoem.^). Ibid. s. 115-116.
104Schisandra (Schisandra Michx.^. Ibid., s. 180-181.
105Tetivika (Smilax L.> Ibid., s. 470.
106Vajgela (Weigela Thunb.J). Ibid., s. 565.
107Zelencic (zimoljub, Chimaphila Pursh., porodica Pirolaceae). Ibid., s. 636-637.
108Josip Karavla, 1990: Žuti koprivić (Celtis tournefortii Lam.) u dendroflori SR Hrvatske. GŠP vol. 26 s. 207
109Postojeće stanje dendroflore i smjernice u parkovima užeg dijela općine Centar. JAZU, Zbornik radova znanstvenog savjetovanja Zelenilo grada Zagreba, Zagreb 1990., s. 70-71.
110Žuti koprivic (Celtis tournefortii Lam.,) u dendroflori SH Hrvatske. Glasnik za šum. pokuse 26, Zagreb 1990., s. 207-214.
111Josip Karavla, Marilena Idžojtić, 1993: Autohtona i alohtona dendroflora nekih brijunskih otoka. GŠP vol. P4 s. 87
112Autohtona i alohtona dendroflora nekih Brijunskih otoka, (s ing. M. Idžoj-tic). Glas. šum. pokuse, pos. izd. 4, Zagreb 1993., s 87-100.
113Perivoj oko Kliničko - psihijatrijske bolnice u Vrapcu. Hortikultura 1-4, Zagreb 1994., s. 23-28.
114Karavla, J., 1994: Dendrološka i šumsko-uzgojna važnost starih parkova u Samoboru. Š.L. 7-8, s.221 pdf
115Hortikulturni plan oko obiteljske kuCe gosp. D. Kapetanović, Zagreb, Zatišje 19, (izvedeno 1972.).
116Vrtlarska enciklopedija biljaka i cvi-jeCa, (Gardeners, Encvklopedia of Plants and Flowers), (prikaz knjige sa S. Bertovićem). Hortikultura 1-4, Zagreb 1995., s. 46-48.
117Josip Karavla, 1996: Londonski parkovi s osobitim osvrtom na dendrofloru u Greenwich parku. Š.L. 5-6, s.225 pdf
118Karavla, J., Bertović, S., 1996: Vrtlarska enciklopedija biljaka i cvijeća. Š.L. 9-10, s.431 PDF
119Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J., 1997: Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka. Š.L. 3-4, s.133 pdf
120Priroda i perivoji u riječkoj općini, (sa S. Bertovićem, M. Generalovićem i J. Martinovićem). Hortikultura 1-4, Zagreb 1995., s. 1-45. i Šum. list 1996.
121Josip Karavla, 2006: Dendrološke karakteristike zelene potkove grada Zagreba s prijedlogom obnove njezinoga istočnog dijela. Š.L. 1-2, s.31 pdf

nedeterminirano:
122Znanstveni i stručni radovi
123Biljke (ukrasne biljke):
124Hortikulturni projekti
125Park oko Tvornice motora "MTZ" Zagreb, Žitnjak, idejni plan.
126Hortikulturni plan uređenja parka oko hotela, ispred Šumarije, stambenog naselja, dječjeg igrališta, tvornice "Natron" u Maglaju.
127Plan parka oko Dječjeg igrališta unutar stambeniog bloka uz Kuslanovu ulicu (izvođač: "Vrtlarstvo" Zagreb).
128Idejno rješenje rekreacijskog parka oko slobodnog prostora uz autoput Slavonski Brod - Beograd. Površina 20 ha, lokacija nasuprot hotela "Marsonija".
129Kućni vrtovi
130Hortikulturni plan oko obiteljske kuće primariusa dr. M. Zubera, Zagreb, Ul. Hibnjak 86, (izvedba).
131Hortikulturni plan uređenja vrta oko vikendice gosp. dr. M. Brežnjaka u Tu-heljskim toplicama, (izvedeno).
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagreb, 1963., s. 165, 434.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 417, 421.
 Vidaković, M.: Četinjače, morfologija i varijabilnost. Izdanje JAZU i Sveučilišne naklade Liber, Zagreb 1982., s. 6.
 Vidaković, M., i Krstinić, A.: Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1985., s. 442-443.
 Jovanović, B.: Dendrologija, Udžbenik, Carya Nutt. - karija, Beograd 1985., s. 290.
 Vukićević, E.: Dekorativna dendrolo-gija, Udžbenik, rod Carya Nutt. - karije, Beograd 1987., s. 269.
 Hrs, Ž. i Idžojtić, M.: Jurjevsko groblje, Hortikultura 1-4, Zagreb 1994., s. 31.
 Jurković, M.: Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske. Šum. list 11-12, Zagreb 1994., s. 339.
 Jurković, M. i Jurković - Bevilacqua, B.: Golemi mamutovac (Sequoiadendron giganteum >Lindl.< Buchh.) u Zagrebačkim parkovima. Šumarski list 1-2, Zagreb 1996., s. 49-50.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IDŽOJTIĆ, Marilena: Josip Karavla (1933 – 2008) , ŠL 11-12/2008, s.601 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM