HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9660
ime K., Stanko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9660)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao8. 6. 1923.
djelovao Sušak

 Šumarstvo je započeo studirati na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, a apsolvirao je škol. g. 1920.-21. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u koji je prerasla akademija, a Diplomirao 8.6.1923.
 Zaposlio se 29.7.1923. Stručni Šumarski ispit položio je 1926. u Beogradu. Od 1.8.1932. zaposlen je kao visi pristav u Direkciji šuma Sušak.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 42, 99,144.
 *** Šum. nastava, s. 353.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM