HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumari



ID9664
ime K., Oton
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9664)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

apsolvirao1928.
diplomirao7. 5. 1930.

 Šumarstvo je studira na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1927.-28., a diplomirao 10.10.1929. Kao šumarski pripravnik zaposlio se 7.5.1930. u Šum. upravi Fojnica (BiH).

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 46,112,144.
 *** Šum. nastava, s. 355.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM