HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9668
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9668)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1928.
diplomirao14. 2. 1929.
djelovao Novo Selo

 Studirao je Šumarstvo na Gospodarsko - Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1927.-28., a diplomirao 14.2.1929.
 Prema Borošiću, zaposlen je u struci od 23.V. do 5.11.1929., a od 28.8.1930. radi kao čin. pripravnik u Kotarskom načelstvu Sisak.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 57,111,144.
 *** Šum. nastava, s. 355.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM