HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9671
ime K., Snježana
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1990.
diplomirala26. 4. 1991.

 Potječe iz radničke obitelji. Otac Stevo i majka bili su radnici.
 Završivši srednju medicinsku školu, upisuje se u jesen 1986. na Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 26.4.1991. na Šumarskom odjelu iz područja zaštita prirode. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Valorizacija zaštićenih objekata prirode na području općine Daruvar i prijedlog za zaštitu".
 O službi nemamo podataka.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM