HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9674
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9674)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1985.
diplomirao24. 4. 1986.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva Sin Antuna i Anice r. Petrović. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio automehaničar, a majka domaćica. Osnovnu školu pohađao je u Vratima i Fužinama, a CUO elektrotehničkih kadrova u Rijeci gdje je maturirao 1980.
 Ujesen 1980. upisuje Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je iz kolegija Šumske komunikacije s radom "Šumsko-gospodarsko značenje šumske ceste Brana -Mrzle Vodice" 24.4.1986.
 Mjesto pripravnika dobiva krajem 1986. u Goransko - primorskom šumskom gospodarstvu Delnice OOUR-u za uzgoj i zaštitu šuma. Najduže radi u Šumariji Fužine u kojoj, osnutkom JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, 1.1.1991., dobiva mjesto revirnika. Nakon godine dana imenovan je stručnim suradnikom za ekologiju šuma u US Delnice, a od 1.11.1996. povjerena mu je dužnost rukovoditelja Odjela za ekologiju pri samoj upravi.
 Kako su šume Gorskoga kotara najoštećenije šume u Hrvatskoj, posljednje četiri godine prati Oštećenost šumskih sastojina u skladu s metodologijom koja se primjenjuje u većini europskih zemalja, sudjelujući tako u znanstvenom projektu "Propadanje, obnova i zaštita šumskih ekosustava Hrvatske".
 Član je HŠD. Živi u Delnicama.

1Idžojtić, M., Pernar, R., Kauzlarić, Ž., Abramović, M., Janković, D., Pleše, M., 2003: Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.) imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) na području Uprave šuma podružnice Delnice. Š.L. 11-12, s.545 pdf
2Danko Diminić, Željko Kauzlarić, 2006: Zaraženost stabala obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album ssp. abietis /Wiesb./Abromeit) u Gorskom kotaru. GŠP vol. P5 s. 365
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 67.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MARGALETIĆ, Josip: Mr. sc. Željko Kauzlarić, ŠL 3-4/2012, s.202 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM