HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9677
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9677)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1947.Banja LukaRealna gimnazija
apsolvirao1951.
diplomirao24. 6. 1952.
karijera9. 11. 1953.Šumarija Bihać
djelovao Bihaćgradonačelnik
umirovljen1990.

 Potječe iz obrtničke obitelji. Otac Tomo bio mu je stolar, a majka domaćica. Realnu gimnaziju završio je u Banja Luci 1947. Iste se godine upisao na Šumarski fakultet u Zagrebu. Roditelji su mu tada živjeli u Bihaću. Kao stipendist Vlade BiH apsolvirao je škol. g. 1950.-51., a diplomirao je na Šumsko - gospodarskom odjelu 24.6.1952.
 Nakon diplomiranja, služio sam Vojni rok u Zagrebu 1952/1953. godine.

Prvo zaposlenje dobio sam u Bihaću 9.11.1953.god. u «Šumariji Bihać»,a potom kao pripravnik, premješten u «Šumariju Bos. Krupa», od 23.12.1953. do 23.11.1954.god.

Vraćam se u Bihać u «Šumariju Bihać», 24.11.1954., na radno mjesto Upravitelja do 1.12.1960.god.

U tom periodu položio sam Državni stručni ispit u Sarajevu (1958.god.).

Godine 1954.godine, oženio sam se prof. Keča Dragicom rođ. Tomljenović, koja je radila kao prof. književnosti u «Gimnaziji u Bihaću» (18. god.), a poslije kao direktorica «Gradske knjižnice Bihać» do mirovine.

Imam dva sina, Miroslava i Darija. Miroslav – rođ. 1955., god. živi i radi kao ekonomista u Zagrebačkoj banci u Bihaću, oženjen i ima sina Daniela, studenta arhitekture u Zagrebu. Drugi sin Darijo – rođ. 1962.god., je dipl.ing.arhitekture, oženjen, ima dvoje djece, Dariju i Karla. Živi u Austriji (Salzburg), a trenutno projektira i izvodi radove u Rovinju i Opatiji.

Dana 2.12.1960.god. izabran sam za direktora Drvno industrijskog poduzeća «4. Novembar» u Bihaću i funkciju direktora vršio do 31.10.1961.,a dalje od 1.11.1961.do 29.02.1964. god.u Šumsko privrednom poduzeću «Risovac» u Bihaću postavljen za Tehničkog direktora.

Od 1.03.1964. god. do 6.11.1965.god. sam podpresjadnika Skupštine općine Bihać.

Od 7.11.1965. god. do 31.05. 1969. god. ponovno na dužnosti direktora D.I.P. «4. Novembar» Bihać.

Za Predsjednika Osnovne Gospodarske komore regije Bihać, biran sam 1.06.1969. do 1.05.1974. god.

Dana 2.05.1974. god. izabran sam za Gradonačelnika grada Bihaća i na toj dužnosti ostajem 8 godina, sve do 28.06. 1982.godine.

Nakon odlaska sa dužnosti Gradonačelnika vraćam se za Predsjednika regionalne gospodarske komore Bihać do 1990.godine.

Iste 1990. god. odlazim u mirovinu.
 Za zalaganje i uspjehe u radu primio sam mnoga značajna priznanja, odlikovanja, plakete i pohvale: Orden rada sa zlatnim vjencem, Orden zasluga za narod, Povelju prvog oslobođenja Bihaća, «4. Novembar» - plaketa Osnovne privredne komore, plaketa Univerziteta «Đuro Pucar « , plaketu općine Bihać,zahvalnice mnogih poduzeća ...

Bio sam četiri godine poslanik Privrednog vijeća parlamenta Republike BiH, i isto četiri godine poslanik u Vijeću općina parlamenta Republike BiH. U organizaciji Konferencije gradova i općina BiH bio sam član Predsjedništva, a isto tako i u Predsjedništvu konferencije gradova i općina SFRJ.

Moj značajan doprinos bio je na rekonstrukciji i proširenju objekata drvne industrije u Bihaću, a posebna podrška i angažovanje za tvornice kancelarijskog namještaja «BINA», metalnog namještaja «MENA», masivnog namještaja «FAGUS».

U gospodarskoj komori uspješno radim na konceptu da velika i afirmisana poduzeća grade svoje pogone na bihaćkoj regiji, kao: RMK Zenica, Energoinvest, «Gorenje», «Unis – Goša», «Jugoturbina» koji su i izgradili svoje fabrike. Radi bržeg gospodarskog razvoja regije ostvarujem planove da postojeća, velika i afirmisana poduzeća komore dislociraju svoje pogone u nerazvijene općine područja.

Veoma uspješno sam obavljao dužnost gradonačelnika Bihaća i u kontinuitetu od 8. godina, biran sam na tu dužnost.

Sada sam u mirovini i živim u Bihaću.

 *** Šum. nastava, s. 365.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM