HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9679
ime K., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9679)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1977.
diplomirao1978. Sin Milana i Marije r. Mazok. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz obitelji poljoprivrednika. Osnovnu školu završio je u Kutovima 1966., a srednju u Orahovici 1970.
 Studij šumarstva upisuje na Šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je na Šumsko - biološkom odsjeku 1978.
 Prvo radno mjesto u struci dobiva srpnja mjeseca 1979. u Šumsko - turističkom poduzeću "Kras" OOUR Prirodni rezervat rijeke Kr-ke. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža imenovan je direktorom novo ustanovljenog ŠG Šibenik, kasnije Šumarije Šibenik ŠG "Dalmacija" Split. Na tom radnomu mjestu dočekao je i posljednju reorganizaciju šumarstva (1991.), kad u sastavu Uprave šuma Split nastavlja s dužnošću upravitelja Šumarije Šibenik.
 U 20-ak godina rada u šumarstvu na šibensko-krškom području dao je značajan doprinos razvoju šumarske struke posebno se ističući na planu obnove i zaštite šuma.
 Član je HŠD. Živi u Šibeniku.

1Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B., 2002: Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.469 pdf
2Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić, 2009: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi. Š.L. 3-4, s.121 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 69.
 *** Poslov. izvješće 1995. "Hrvatskih šuma", Zagreb 1996., s. 66.
 *** HŠD 1996., s. 404.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM