HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9683
ime K., Mile
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9683)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao26. 3. 1987.

 Potječe iz zemljoradničke obitelji, od oca Petra; srpske narodnosti. Škol. g. 1981.-82. upisao se na
 Šum. fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 26.3.1987. iz područja hortikulture. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Hortikulturno uređenje prostora oko Spomen-doma narodnih heroja i palih boraca NOR-a u Svinici".
 U hrvatskom šumarstvu nije uposlen.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM