HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9690
ime KESTER, Oto
drugo ime
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dipl. ing. agronomije, dr. veterine, dr. sc.
      redovni profesor Veterinarskoga fakulteta

                                                                IZBOR      (knjiga2/9690)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 5. 1896.Veleševec /Orle/
apsolvirao1921.
diplomirao15. 12. 1924.PŠF Zagreb
doktorirao1927.Veterina
umro1. 6. 1954.Zagreb

 U Zagrebu pohađa gimnaziju i maturira 1915., a zatim odlazi na ratište, gdje ostaje do svršetka rata. G. 1918. započeo je studirati šumarstvo na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, koja prestaje s radom 1919., pa nastavlja studij šumarstva na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1920.-1921., a diplomirao 15.12.1924.
 G. 1921. upisao se na Visoku veterinarsku školu u Zagrebu, koja od 1924. djeluje kao Veterinarski fakultet, te diplomira na tom fakultetu 1925. Naredne godine postavljen je za asistenta na Kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.
 Doktorsku disertaciju obranio je 1927. i promoviran je u doktora veterinarske medicine. Nakon toga 1927. upisuje se na Poljoprivredni odjel Poljoprivredno-šumar-skoga fakulteta u Zagrebu. Diplomirao je 1942.
 Unatoč tomu cijela daljnja znanstvena i stučna djelatnost prof. Köstera, sve do njegova umirovljenja, odvijala se u području veterinarske kirurgije i na rješavanju ostalih problema u veterinarstvu i stočarstvu.
 Godine 1944. primljen je za redovitog člana HŠD. U zgradi Veterinarskog fakulteta u Zagrebu postavljeno mu je spomen-poprsje u znak trajne zahvalnosti za njegov sveukupni rad na polju veterinaske kirurgije, veterinarstva i stočarstva. (Rad ak. kipara V. Radauša).

 Borošić, J.: ŠIS, s. 5,144.
 Vukelić, E:. Prof. ing. dr. Oto Kester. Vet. arhiv, Knjiga XXIV, Zagreb 1954, sv. 9-10, s. 195-196.
 *** Šum. nastava, s. 353.
 Spomenica - 50 godina Veterinaskog fakulteta u Zagrebu (1919-1969.). Veterinaski fakultet Sveuč. u Zagrebu. Zagreb 1969., s. 761, 817
 Šumarski list 1925., s.52; 1944., s.119., 2000., s.597
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM