HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9694
ime KEZERLE, Ivica,
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen23. 5. 1965.Osijek
apsolvirao1990.
diplomirao1991.
umro30. 3. 2017.

 Sin Franje i Katice, r. Štefančić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je šumarski radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Podgoraču kod Našica 1980., a srednju Šumarsku u Karlovcu 1984.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu (ŠG odjel) u Zagrebu i diplomirao 1991.g. Diplomski rad napisao je i obranio iz područja parkiranje i prostorno oblikovanje.
 Stupio je u radni odnos 1.9.1991. Pripravnički staž obavio je u Šumariji Đurđenovac, Našice. Od 1.10.1992. revirnik je u Šumariji Đurđenovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM