HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9696
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1989.
diplomirao12. 7. 1990.

 Otac Mato je po zanimanju službenik, a majka nastavnica u Grubišnom Polju. Završivši srednju školu (odgojno-obrazovno usmjerenje), upisao se na Šum. fakultet u Zagrebu.
 Diplomirao je na šumarstvu 12.7.1990. iz područja Šumarska fitocenologija. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Šumska vegetacija GJ Zdenački gaj (odjeli 1-20) Šumarije Grubišno polje".
 Zaposlen je kao revirnik u Šumariji Suhopolje.

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 62.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM