HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9698
ime KISELJAK, Vladimir
zvanje
zanimanje     
profesor Gospodarsko - šumarskog učilišta u Križevcima
     


lokacija

rođen31. 10. 1849.Zagreb
umro23. 7. 1893.Križevci Šumarske znanosti učio je u Križevcima, koje je završio 1869., gdje je 1873. pomoćni nastavnik, a kasnije profesor.
 Predavao je zaštitu šuma, zoologiju i entomologiju, botaniku, Šumarsku literaturu i statistiku, povijest Šumarstva i lovstvo. Napisao je prvi hrvatski udžbenik o zaštiti šuma (1883.).
 Bio je član i odbornik Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva.

1piše Vl. Kiseljak, 1881: O preinaci zakona o lovu. Š.L. 3, s.128 PDF
2napisao i visokoj vladi podnio profesor Vladimir Kiseljak, 1882: Izviešće o poučnom putovanju u Račah, istarsku Goricu i Trst,. Š.L. 1, s.32 PDF
3Lov i lovni zakoni u Hrvatskoj. Ibid., 1882., s. 163-179.
4Nauk Čuvanju šuma. Zagreb 1883.
5NAUK O ČUVANJU ŠUMAH; TISKARA „NARODNIH NOVIAH.", ZAGREB 1883. BIB
6???, 1883: Izvješće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva na kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih u mjesecu svibnju g. 1883. po gornjoj Štajerskoj.. Š.L. 6, s.278 PDF
7, 1886: Izvješće o poučnom putovanju po ličko-otočkom okružju i Primorju .. Š.L. 12, s.506 PDF
8Uzgoj i proređivanje hrastovih šuma. Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo, Križevci 1887., s. 34-46,129-140.
9Piše kr. prof. Vladimir Kiseljak, 1889: Izviešće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva, kr. gospodarsko-šumarskoga učilišta u Križevcih po hrv. gorskom kotaru i Kranjskoj.. Š.L. 9-10, s.442 PDF
10Piše prof. Vlad. Kiseljak., 1892: IV. Lov i lovni zakoni u Hrvatskoj.. Š.L. 4, s.163 PDF
11Piše Vladislav Kiseljak, 1893: Poučno putovanje slušatelja križevačkog učilišta.. Š.L. 1, s.18 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Potočnjak, V.: Vladimir Kiseljak. Šum. list 1893., s. 400-402.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 15,16.
 *** Šum. bibliografija I, s. 56, 82, 158, 180.
 *** Šum. nastava, s. 41, 44-46.
 *** Šum. enciklopedija 2,1983., s. 244.
 *** HŠD 1996., s. 51, 69.
 *** Hrv. leksikon, 1. sv., 1996., s. 594.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Vladimir Kiseljak, ŠL 10/1893, s.400 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM