HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9703
ime KIŠPATIĆ, Mijo
zvanje
zanimanje     
mineralog i petrolog, sveuč, profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9703)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 9. 1851.Osijek
umro17. 5. 1936.Zagreb

 Filozofski fakultet (prirodne znanosti) završio je u Beču 1873.
 Na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima služio je od listopada 1874. do listopada 1875.
 Predavao je fiziku, mineralogiju, geologiju, tloznanstvo, botaniku i klimatologiju i meteorologiju.
 Napisao je prvi hrvatski udžbenik pedologije pod naslovom "Zemljoznanstvo obzirom na šumarstvo i gospodarstvo" (1877. ). Napisao je i udžbenike iz botanike mineralogije i zoologije, te velik broj rasprava iz područja mineralogije i petrografije, kojima je stekao svjetski glas. jedan je od naših najboljih popularizatora prirodnih znanosti.

1ZEMLJOZNANSTVO; TROŠKOM KR. HRVATSKE ZEMALJSKE VLADE, ZAGREB 1877. BIB
2NOVOVJEKI IZUMI U ZNANOSTI, OBRTU I UMJETNOSTI; NAKLADA »MATICE HRVATSKE«, ZAGREB 1882. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 Tučan, F.: Mišo Kišpatić, Had JA 1930., knj. 238, s. 97-270.
 Kauders, A: Šum. bibliografija I, s. 16, 17.
 *** Spomenica Miše Kišpatića. Zagreb 1951.
 *** Šum. nastava, s. 41, 43
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, 1976., s. 47, 48.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 244.
 Alojz Getliher: Mijo Kišpatić, istaknuti hrvatski petrograf i popularizator prirodoslovlja. Radovi leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 3, Zagreb 1993., s. 169-186.
 *** HŠD 1996., s. 108.
 *** Hrvatski leksikon, sv. 1., 1996., s. 594.
 *** Spomenica PMF, Zagreb 1974., 1996.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM