HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9708
ime KLASIĆ, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9708)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen4. 10. 1938.Granice /Našice/
apsolvirao1962.
diplomirao15. 2. 1963.
magistrirao17. 9. 1980.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1993.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro25. 4. 2019.Našice

 Sin Janka i Jelene r. Galović. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio rudar, a majka domaćica. Osnovnu je školu pohađao u rodnom mjestu Granice, gdje završava četiri razreda osnovne škole, a potom odlazi u Našice i završava osmogodišnju osnovnu školu i gimnaziju. Maturirao je 1958.
 Upisuje se na Šum. fakultet u Zagrebu na Šumsko — gospodarski odjel i 15.2.1963. g. diplomira.
 Poslije diplomiranja zapošljava se u ŠG "Krndija" Našice. Tu obavlja razne stručne šumarske poslove - od stručnog suradnika za uređivanje šuma (sedam godina) i upravitelja Šumarije Koska (deset godina) do sefa Razvojno - organizacijske službe u istom gospodarstvu (četiri godine). Kad je ukinuto ŠG i osnovana Složena šumskogospodarska organizacija, obnaša funkciju direktora OOUR-a za iskorišćivanje šuma "Našice" u Našicama (6 godina). Zaposlen je u JP "Hrvatske šume" Zagreb u Upravi šuma Našice na radovima i poslovima sefa Razvojno — organizacijskog odjela.
 Da bi upotpunio stručno znanje iz organizacijskog i ekonomskog područja šumarstva, upisuje se na poslijediplomski studij iz područja znanstvena organizacija i ekonomika šumarstva na Šumarski fakultet u Zagrebu, koji završava 17.9.1980. g., obranivši magistarski rad pod nazivom "Ekonomski opravdane cijene proizvodnje ukupnog šumskog transporta po drvnim sortimentima Šumarije Koska po planu za 1978. godinu".
 G. 1993. obranio je disertaciju iz biotehničkih znanosti, znanstveno područje organizacija i ekonomika šumarstva na ŠF u Zagrebu pod naslovom "Organizacijsko — ekonomska priprema gospodarskog računa u radnim jedinicama šumarstva", Član je HŠD-a.
 Umro u Našicama, 25.4.2019.

1Ekonomski opravdane cijene proizvodnje ukupnog šumskog transporta po drvnim sortimentima Šumarije Koska po planu za 1978. godinu, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb, 1980.
2Organizacijsko - ekonomska priprema gospodarskog računa u radnim jedinicama šumarstva, (doktorska disertacija). Šum. fakultet Zagreb, 1993.

 Kraljić, B.: Lociranje financijskog (ne) uspjeha i poticajno plaćanje zaposlenih u šumarstvu. Šum. list 11-12, 1993., s. 543.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM