HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9710
ime K., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1952.
diplomirao30. 6. 1953.

 Sin Vojka, kapetana duge plovidbe, i Milke r. Žagar, poštanske službenice. Hrvat, rimokatoličke vjere. Osnovnu je školu završio u rodnom Gerovu (1940. ). Prva dva razreda gimnazije pohađao je u Sušaku, jer su ga 1942. g., zajedno s roditeljima, Talijani odveli u logor na Rab, a potom u Gonars kod Udi-na. Tu ostaje zatočen do kapitulacije Italije 1943. Tek nast. g. 1944.-45. nastavlja školovanje u Delnicama, a zatim u Bjelovaru i Zagrebu, gdje je maturirao u Gimnaziji "Maršal Tito" 1948.
 Na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu apsolvirao je nast. g. 1951.-52., a diplomirao je na Biološkom odsjeku 30.6.1953.
 Po završetku studija zapošljava se kao pripravnik u ŠG "Kapela" Gospić, najprije u Odjelu za uređivanje šuma (1953. ), a nakon odsluženoga vojnog roka u Šumariji Vojnić (1955. ), u svojstvu zamjenika upravitelja, pa u Šumariji Krnjak kao v. d. upravitelja šumarije. G. 1957. preuzima na kratko dužnost sefa eksploatacije šuma u DIK-u Ravna Gora, ali iste godine prelazi u Sekciju za uređivanje šuma Zagreb, gdje izrađuje šumskogospodarske osnove za šume šumarija Čakovec, Varaždin i Ivanec.
 Godinu dana nakon osnutka ŠG Delnice (1961. ) definitivno se vraća u svoj rodni Gorski kotar. Najprije biva postavljen za upravitelja Šumarije Prezid, a od 1965. radi u Radnoj zajednici Zajedničke službe ŠG Delnice, gdje je najprije na poslovima kategorizacije terena, a zatim kao referent za racionalizaciju rada u sklopu tehničkog odjela gospodarstva. Za boravka u Delnicama jednu školsku godinu (1964.-65. ) bio je nastavnik iz tehničkih predmeta na srednjoj Šumarskoj školi Delnice.
 Zbog narušena zdravlja krajem 1980. g. odlazi u invalidsku mirovinu.
 U ŠG Delnice, gdje je najduže radio, učestalo je biran u organe upravljanja i stručne komisije. U internim glasilima poduzeća (Drvosječa, Goranski list) objavio je veći broj stručnih napisa iz oblasti racionalizacije rada i normiranja, od kojih su neki pretiskani u Biltenu Poslovnog udruženja šumarstva i drvne industrije Zagreb.
 Do umirovljenja bio je redovan član Hrv. šum. društva, ogranak Delnice. Živi u Delnicama.

1Iskorišćivanje šuma, (s Pleše I., Blažević, J. i Polić, A. ). Zbornik Šumsko gospodarstvo Delnice 1960-1980. Delnice 1981., s. 243-266.
2Problematika raspodjele osobnih dohodaka u poduzeću. Drvosječa 34-35, 1973., s. 4.
3Kako do najboljih rezultata poslovanja? Drvosječa 38, 1973., s. 4.
4Akumulacija prirasta - investicija koju ne koristimo u završnim računima. Drvosječa 37, 1973., s. 12.
5Zarade i normativi. Drvosječa 47-48, 1974., s. 4.
6Nedostaci postojećih normativa za transport drvnih sortimenata. Drvosječa 45-46, 1974., s. 5.
7Odluke i odlučivanja. Drvosječa 45-46, 1974, s. 4; 47-48, s. 6; 49, s. 6.
8Izobrazba kadrova imperativ vremena. Drvosječa 53, 1975., s. 5.
9Neke primjedbe na granski samoupravni sporazum. Drvosječa 58, 1975., s. 7.
10Psihološki problemi kod odlučivanja. Drvosječa 55, 1975., s. 12.
11Značaj analitičke procjene radnih mjesta. Drvosječa 51, 1975., s. 17-19.
12Zašto "špronc" vrše kirijasi a ne sjekači? Drvosječa 75, 1978., s. 11.
13Unapređenje kadrova. Goranski list 138, 1984., s. 9.

 *** Šum. nastava, s. 366.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM