HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9711
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9711)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1985.
diplomirao4. 9. 1986.

 Rođen je u radničkoj obitelji od oca Ante i majke Marije r. Žeravica. Hrvatske narodnosti i državljanstva, katolik. G. 1974. u rodnom gradu završio je osnovnu školu i maturirao na gimnaziji 1978.
 Studirao je šumarstvo. Diplomirao je 4.9.1986. na Šum. fakultetu u Zagrebu, iz područja Šumarska fitocenologija, s temom diplomskoga rada "Šumska vegetacija sire okolice Đakovačke Breznice i njen utjecaj na turizam Đakovštine. "
 Pripravnički staž odradio je 1989. g. u Šumariji Đakovo, gdje 1992. dobiva stalno zaposlenje. Od 1994. g. radi kao revirnik u Levanjskoj Varoši.
 Bio je dragovoljac od 2.8.1991., invalid je Domovinskog rata.

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM