HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID972
ime J., Martin  - stariji
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /972)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1970.Šumarska škola Karlovac

 Šum. školu završio je uz rad u Karlovcu (1970). Kao robni knjigovođa radio je 1972. u Šumariji Županja ŠG “Hrast” Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM