HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9720
ime KLJAJIĆ, Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9720)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 9. 1931.Modran /Derventa - BiH/
apsolvirao1964.
diplomirao1965.
umro13. 5. 2019.
dodatne listeHŠD četvrtak

član HŠD ogranak
Zagreb

1955

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Sin Marijana i Marije r. Matić - Princip. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili privatni posjednici. Osnovnu je školu završio u Plehanu 1943., zatim 4 razreda gimnazije u Derventi, a Srednju šumarsku školu u Banja Luci 1950.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Sarajevu, na Šumskouzgojnom odsjeku. Diplomirao je 1965.
 Nakon završene srednje škole bio je zaposlen u Šumskom gazdinstvu Višegrad i Područnom reviru Rudo (28.7.1950.-30.10.1951.), a zatim, nakon odsluženoga vojnog roka (u Zadru) radio je u Direkciji šuma Banja Luka - Šumska uprava Ključ i Derventa (31.10.1953.-31.8.1954.). Budući da nakon toga nije prihvatio premještaj u Šumsku upravu Glamoč, bio je bez posla. Tek 16.11.1954. g. dobio je mjesto u Direkciji šuma Tuzla na poslovima uzgoja. Tu je ostao samo do 31.5.1955. g. kada prelazi u Upravu uzgajališta divljaci "Jelen", Beograd, Lovno šumsko gospodarstvo "Košutnjak" Bilje u Baranji, Odjel za iskorištavanje šuma, taksaciju i lovstvo. (1.6.1955.-15.10.1963.).
 Željan znanja odlazi na studij u Sarajevo (16.10.1963.) sa stipendijom ŠG "Košutnjak", Bilje. Nakon diplomiranja 1965. g. vraća se na posao u Bilje u Lovno šumsko gazdinstvo "Jelen" - Operativno naučni centar Bilje (15.10.1965.-9.10.1966.), suglasno obvezama radi primanja stipendije. Ubrzo prelazi u Šumsko privredno poduzeće "Posavina", Bosanska Gradiška, gdje se zadržao tri godine (10.10.1966.-7.9.1969.) na dužnosti upravitelja šumarije Srbac. Slijedeće radno mjesto je u "Poljoopskrbi" Zagreb (Exportimport), odjel šumarstva -program šumarske mehanizacije od 8.9.1969. do 31.5.1978.
 Posljednje radno mjesto bilo mu je u Hrvatskom lovačkom savezu (savjetnik - stručni suradnik) u kojem je stekao najviše radnog staža (1.6.1978.-26.8.1991.). Nakon toga odlazi u mirovinu.
 Bio je član je Hrvatskoga šumarskog društva i Hrvatskoga društva sudskih vještaka - stalni sudski vještak za lovstvo i šumarstvo pri Županijskom sudu Zagreb.

Umro je u Zagrebu 13.5.2019. godine.

1Određivanje zapreminskog prirasta vrbe razmnožene stapovima metodom busenja, (separat nagrađen od LŠG "Jelen"). Beograd 1956., s. 1-27.
2Određivanje zapremine prirasta vrbe metodom busenja, 1957., s. 1-27.
3Makljanje drveta za celulozu mekih lišćara i izračunavanje procenta otpada, (rad nagrađen u LŠG "Jelen"). Beograd 1957., s. 1-32.
4Makljanje drva za celulozu mekih lišćara i izračunavanje procenta otpada, (skraćeno za šumarske novine), Beograd 1959.
5Važnost evidencije u lovstvu i njeno vođenje. Bilten 5, UUD "Jelen", IX/1960, Bilje, Osijek, s. 8-9.
6Ishrana divljaci preko zime. Bilten br. 7, 1961., s. 16-20.
7Sredstva za nišanjenje, 1962., s. 1-36, sa grafikonima i crtežima.
8Nezgode i nesreće u lovu. Lovački vjesnik 6, Zagreb 1962., s. 124-126.
9Analiza ankete Lovačkog saveza Hrvatske. Zagreb 1978., s. 1-45 s tablicama.
10O slučaju srna u Vel. Gorici. Hevija "Vikend" br. 547 od 1. XII. 1978., Zagreb, s. 24.
11Kalendar radova u lovištu. Lovački vjesnik 9, 1978., s. 215.
12Remize u lovištu. Lov. vjesnik 10, Zagreb 1978., s. 227-228.
13O jelenu lopataru. Lovački vjesnik br. 11, Zagreb 1978., s. 246-257.
14Predstoji mnogo poslova. Lovački vjesnik br. 12. Zagreb 1978., s. 282.
15Još jedan doktor znanosti iz lovstva. Lovački vjesnik br. 3, Zagreb 1979., s. 73.
16Evidencija i statistika u lovstvu. Lovački vjesnik br. 4., Zagreb 1979., s. 83.
17Godišnja ulaganja u unapređenje lovstva. Lovački vjesnik 5, Zagreb 1979., s. 124-125.
18Postupak s divljaci nakon odstrela. Lovački vjesnik 5, Zagreb 1979., s. 136-137.
19Značaj lovnogospodarske osnove, (s ing. B. Novakovićem). Lovački vjesnik br. 6, Zagreb 1979., s. 164-166 + 2 fotografije.
20Lov u kolovozu i rujnu. Lovački vjesnik 7-8, Zagreb 1979., s. 218 + l fotografija.
21Osiguranje mira u lovištu. Lovački vjesnik 7-8, Zagreb 1979., s. 223.
22Pojava divljih svinja u Vrgorcu. Lovački vjesnik 10, Zagreb 1979., s. 299.
23Racionalnije korištenje sredstava fonda. Lovački vjesnik 1-2, Zagreb 1981., s. 4.
24Naša uzgajališta muflona. Lovački vjesnik 10, Zagreb 1981., s. 228-229.
25Bjesnilo je prešlo Savu. Lovački list, Savez lovačkih organizacija BiH, br. 42, Sarajevo 1982.
26Solista u lovištu. Lovački vjesnik 3, Zagreb 1982., s. 42-43.
27Jeleni u središtu pažnje - priprema i radovi u lovištu u vrijeme rike. Lovački vjesnik 9, Zagreb 1982., s. 221-222.
28Dugogodišnja korisna lovačka suradnja. Lovački vjesnik 1-2, Zagreb 1983., s. 6.
29Sto i kako sa sredstvima FUL-a LSH, (sa T. K. ). Lovački vjesnik 3, Zagreb 1983., s. 38.
30Jan Brna novi doktor nauka u lovstvu. Lovački vjesnik 3, Zagreb 1983., s. 58.
31Kako gospodariti sa srnećom divljaci. Lov. vjesnik, Zagreb 1984., s. 138-139.
32Uspješna suradnja Jugoslavije i Mađarske. Lovački vjesnik 9, Zagreb 1984., s. 256.
33Još mjesec dana planiranja. Lovački vjesnik 1-2, Zagreb 1985., s. 10.
34Karlovčani za primjer (analiza podataka iz statistike). Lovački vjesnik 1-2, Zagreb 1985., s. 11.
35Prvo savjetovanje - štete od divljaci. Lovački vjesnik 7-8, Zagreb 1985., s. 246.
36Uzgojno lovište divljih svinja - Voćin. Lovački vjesnik 3, Zagreb 1986., s. 54 (2 fo-tosa).
37Radinje za primjer. Lovački vjesnik 3, Zagreb 1986., s. 55 (l f otos).
38Lovački ispiti po novom. Lovački vjesnik 4, Zagreb 1987., s. 100.
39Lovački ispiti. Lov. Vjesnik 12, Zagreb 1987., s. 441-443.
40Potreba za obrazovanjem kadrova za ocjenjivače trofeja divljaci. Lovački vjesnik 3, Zagreb 1989., s. 58.
41Dobri uvjeti slabih gospodara - Usporedba lovstva Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske i nekih evropskih država. Lovački vjesnik 3, Zagreb 1989., s. 59.
42Program seminara i ispita za ocjenjivače trofeja divljaci. Lovački vjesnik 10-11, Zagreb 1989., s. 352 i 353.
43Prvi prilog održavanju lovačke izložbe u Zagrebu "Koprivnicani poranili". Lovački vjesnik 3, Zagreb 1990., s. 9.
44Obrazovanje lovaca "Vise ocjenjivača trofeja". Lovački vjesnik 5, Zagreb 1990., s. 24-25.
45Novi pogled na trofeje - izmjene u formulama CIC-a. Lovački vjesnik 6, Zagreb 1991., s. 12-13.
46Lovačka izložba 1993. godine Ako treba i amnestija". Lovački vjesnik 1-2, Zagreb 1991., s. 10-11.

 Frković, A.: Bibliografija LRV, 1993., s. 415.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM