HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9722
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9722)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
diplomirao3. 2. 1962.

 Otac Ivan bio je službenik, a majka domaćica. Hrvatske je narodnosti.
 Srednju tehničku školu završio je u Virovitici 1956. g. i odmah se u jesen upisao na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu, dobivši stipendiju NOO Mostar. Apsolvirao je škol. g. 1959.-60., a diplomirao je na tada već osamostaljenom Šumarskom fakultetu, na ŠG odjelu, 3.2.1962.
 Podaci o kretanju u službi nisu nam poznati.

 *** Šum. nastava, s. 373.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM