HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9727
ime KNEZOVIĆ, Jure
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9727)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 2. 1922.Stobreč /Split/
niže obr.1932.Stobreč
srednje obr.1942.Split
apsolvirao1949.
diplomirao10. 6. 1950.Šumarski fakultet u Zagrebu
djelovao ŠG Rijeka, Srednja šumarska Plaški, Šumarija Slavonski Brod, DTŠ J. Ribar Zagreb
umirovljen1977.
umro25. 1. 2009.Zagreb Sin Ante i Ruže r. Cokarić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz poljodjelske obitelji. Osnovnu je školu završio u rodnom Stobreču 1932., a klasičnu gimnaziju u Splitu 1942. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je nast. g. 1948.-49., a diplomirao 10.6.1950.
 Nakon diplomiranja zaposlio se nakratko u ŠG Rijeka od srpnja do studenoga 1950. g., a onda je jednu školsku godinu bio nastavnik stručnih predmeta na Srednjoj šumarskoj školi u Plaškom. U kolovozu 1951. zapošljava se u Šumariji Slav. Brod, kao upravitelj šumarije (1951.-1960. ). Poslije toga prelazi za nastavnika stručnih predmeta u Drvno - tehničku školu "J. Ribar" u Zagrebu. Na tom je mjestu ostao punih sedamnaest godina, do umirovljenja - u veljači 1977. i tako hrvatskoj drvarskoj struci, u suradnji s drugim nastavnicima, osposobio na stotine drvarskih stručnjaka.
 Bio je član je HŠD. Kao umirovljenik živio je u Zagrebu.

 *** Šum. nastava, s. 363, 587.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM