HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9733
ime K., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9733)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1962.
diplomirao13. 1. 1963.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1967

Izvanredni članovi

diplomirani inženjer šumarstva

 Otac Franjo bio je željeznički radnik, a majka domaćica. Hrvatske narodnosti. Nakon II. svj. rata doselili su se u Novoseljane, selo nedaleko od Bjelovara. Tu je Marko završio četverogodišnju pučku školu. Polazio je realnu gimnaziju u Bjelovaru. Roditelji su mu se tada preselili u Mlinovac, predgrađe Bjelovara.
 Kao izvrstan učenik, dobio je stipendiju Kombinata "Spačva" u Vinkovcima pa je u jesen 1956. upisao studij šumarstva na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 13.1.1963.
 Podatke o zaposlenju nismo primili, pa navodimo da je 1994. bio pomoćnik upravitelja Šumarije Vinkovci, Uprava šuma Vinkovci.

 *** Šum. list 1-2, 1995., s. 58.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM