HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9743
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9743)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao19. 1. 1955.

 Otac Ivan bio mu je postolar, a majka domaćica. Hrvatske narodnosti. Realnu gimnaziju završio je u Zagrebu 1947.
 Studirao je na Poljoprivredno-šum. fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Kao stipendist Ministarstva šumarstva NR Hrvatske, apsolvirao je škol. g. 1952.-53., a diplomirao je 19.1.1955.
 O njegovom daljnjem životnom putu nemamo podataka.

 *** Šum. nastava, s. 367.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM