HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9744
ime K., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9744)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1955.
diplomirao30. 8. 1956.

 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 30.8.1956.
 Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM