HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9745
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9745)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1957.
diplomirao6. 3. 1958.

 Sin Ivana i Klare r. Šestak. Hrvat, katolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Novigradu Podravskom 1943., a Gimnaziju "Ivo Marinković" u Koprivnici 1951.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 6.3.1958.
 Po završetku studija zaposlio se 5.3.1958. u Šumariji Virovitica u svojstvu pripravnika. U jesen 1959. prelazi s pogonom Eksploatacija šuma u Drvno-industrijsko poduzeće Virovitica za zamjenika sefa eksploatacije šuma, ali već u proljeće 1960. g. prešao je u novoosnovano Šumsko gospodarstvo "Papuk" Voćin, ponovo u Šumariju Virovitica na radno mjesto pomoćnika upravitelja Šumarije.
 Šumsko gospodarstvo "Papuk" Voćin 1962. se seli u Slatinu i zbog manjka šumarskih inženjera raspoređen je na radno mjesto referenta za uzgoj i zaštitu šuma do 1.9.1963. g. kad je imenovan za upravitelja Šumarije Virovitica.
 Promjene u šumarstvu Hrvatske 1969. dovele su do izdvajanja Šumarije Virovitica iz Šumskoga gospodarstva "Papuk" Podravska Slatina i udruživanja u Šumsko gospodarstvo "Mojica Birta" Bjelovar, gdje ing. F. Kolar nastavlja raditi kao upravitelj Šumarije Virovitica.
 G. 1979., nakon 20 godina provedenih u Šumariji Virovitica, zbog osobnih neprilika prelazi na radno mjesto upravitelja Šumarije Koprivnica.
 U Šumskom gospodarstvu Koprivnica 1.11.1981. g. raspoređen je na radno mjesto rukovoditelja analitičko - planske službe, zatim 1984. godine obavlja dužnost v. d. direktora, a od 1.1.1985., nakon integracije Šumskoga gospodarstva Koprivnica i Šumskoga gospodarstva "Mojica Birta" u Bjelovaru raspoređen je na radno mjesto direktora OOUR-a uzgoja i zaštite šuma, sve do 1.1.1991.
 Osnutkom JP "Hrvatske šume" Zagreb, privremeno je raspoređen u Proizvodni odjel Uprave šuma Koprivnica i ubrzo na radno mjesto stručnog suradnika za građevinarstvo i investicije. Umirovljen je 1995. i živi u Koprivnici.
 Član je, od strukovnih udruga, Hrvatskoga šumarskog društva i Hrvatskoga lovačkog saveza, a od političkih Član je Hrvatske seljačke stranke.

 *** Šum. nastava, s. 369.
 *** HŠD 1996., s. 299, 306, 339, 340, 347, 352, 353, 357, 358, 360, 361, 364, 365, 369, 411,440.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM