HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9746
ime KOLAR, Ivan
zvanje
zanimanje     
Kr. šumarnik, i prvi hrvatski nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9746)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 6. 1845.Đurđevac
umro18. 1. 1910.

 Rodio se u Đurđevcu, u tadašnjoj Bjelovarskoj županiji. U Rakovcu je 1867. završio realku kao odlikaš, pa se iste jeseni upisuje na
 Šumarsku akademiju u Mariabrunnu kod Beča gdje je 1870. završio šumarske znanosti s odličnim uspjehom.
 Kao krajiški stipendista bio je poslan na gospodarstvo kneza Fürstenberga u Pürglicu da se usavrši radom na naprednom češkom šumskom gospodarstvu. Tu je proveo 15 mjeseci i nakon toga položio državni ispit 23.10.1871. u Beču za samostalno vođenje šum. gospodarstva.
 Dne 15.12.1871. Carsko kr. glavno zapovjedništvo u Zagrebu imenovalo ga je c. kr. šumarom II. razreda kod Šumskog ureda u Otočcu u Lici, gdje mu je bila povjerena uprava Šumarije u Vrhovinama, a zatim u Škarama i u Brlogu. Dne 1.9.1877. imenovan je šumarom I. razreda. Zbog svoje stručnosti 26.9.1882. pozvan je u Šum. ured u Otočac kao zamjenik kontrolnog nadšumara, a 4.4.1884. postavljen je za privremenog upravitelja istog ureda.
 Kraljevsko ugarsko ministarstvo za poljodjelstvo premjestilo ga je 16.12.1885. Kralj. šum. ravnateljstvu u Zagrebu, gdje je 1.1.1886. imenovan kralj, nadšumarom II. razreda, a 1.1.1893. kralj, nadšumarom I. razreda. Na tim poslovima se isticao pa je 16.7.1897. imenovan kralj, šumarnikom, a 16.12.1904.„ kralj, šumarskim savjetnikom i na kraju 10.3.1909. imenovan je kralj. šum. nadsavjetnikom i time je postigao najvišu čast koju je do tada jedan nas šumarski stručnjak postigao.
 Dugogodišnji je član i odbornik Hrv.-slavonskoga šum. društva. Od 1.1.1893. bio je tajnik društva.

 Zajc: Ivan Kolar, kr. šumar, nadsavjetnik (in memoriam). Šum. list 3, 1910., s. 82-84.
 *** Povijest šum. Hrvatske, s. 408.
 *** HŠD 1996., s. 63, 75, 122, 140.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ZAJC, Karmelo Carmello: † Ivan Kolar, kr.šumar. nadsavjetnik (Sa slikom), ŠL 3/1910, s.81 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM