HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9755
ime KOLIBAŠ, Rudolf
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer
     


lokacija

rođen1878.Bjelovar Šumarstvo je studirao na Visokoj školi za kulturu tla u Beču. Bio je stipendista tadašnje Hrvatske zemaljske vlade. Školovanje je završio škol. god. 1897.-98.
 Bio je izvrstan student, a zatim i vrstan šumarski stručnjak, koji je radio u svim granama šumarstva, uključivši i bujičarstvo. U operativi radio je gotovo u svim krajevima Hrvatske. Kasnije na rukovodećim položajima nastojao je, koliko je to tada bilo moguće, unaprediti hrvatsko šumarstvo.
 Prigodom proslave 60. obljetnice diplomiranja na Visokoj školi za kulturu tla u Beču bio je s kolegom ing. Vilimom Čmelikom pozvan na proslavu u Beč gdje im je dodijeljena "Zlatna diploma inženjera", (1958. ).
 Jubilej je proslavljen i u Šumarskom društvu u Zagrebu, kojega je ing. Kolibaš bio dugogodišnji član.

1Piše Kolibaš, 1900: Opis šuma zemljištne zajednice „Ravnagora". (K ovogodišnjoj ekskursiji hrv.-slav. šumarskoga družtva).. Š.L. 12, s.666 PDF
2Piše Rudolf Kolibaš. kr. šum. povjerenik, 1913: Prodaja vlastelinstva virovitčkoga te sudjelovanje brodske imovne obćine kod te prodaje.. Š.L. 4, s.141 PDF
3Ing. R. Kolibaš, 1929: Poratno šumarstvo na području zagrebačke oblasti.. Š.L. 3, s.110 PDF
4Ing. R. Kolibaš, 1929: Imenovanje direktora oblasnih direkcija.. Š.L. 9-10, s.412 PDF
5Ing. R. Kolibaš, 1929: Potreba nadopune zakona o šumama.. Š.L. 9-10, s.414 PDF
6Ing. R. Kolibaš, 1929: Budžet političkog šumarstva.. Š.L. 9-10, s.415 PDF
7Ing. R. Kolibaš, 1929: Status i kretanje šum. osoblja.. Š.L. 9-10, s.416 PDF
8Ing. Kolibaš, 1930: Prodaja vlastelinstva virovitičkog i sudjelovanje brodske imovne općine kod te prodaje.. Š.L. 9-10, s.424 PDF
9Rudolf Kolibaš, 1933: Tridesetgodišnjica hrvatskog naputka za sastav šumsko-gospodarstvenih osnova.. Š.L. 11, s.641 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 23, 144.
 Pere: Rijetki jubilej. Šum. list 1958., s. 301-302.
 *** HŠD 1996., s. 110, 171, 221, 241.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PERC, Zvonimir: Rijetki jubilej, ŠL 7-9/1958, s.301 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM