HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9759
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, inspektor za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja u šumarstvu
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9759)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao1989.

član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Donji Miholjac

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vladimira i Zlate r. Novotny. Hrvat, katolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Slatini: osnovnu 1978., a srednju u CUO -obrazovno usmjerenje - 1982.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1989.
 Po diplomiranju zaposlen je u Šumariji Slatina u svojstvu pripravnika od 9.5.1989. do 20.11.1991. Nakon toga radi na poslovima inspektora za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja u šumarstvu Županije Virovitičko - podravske, ispostava Slatina i Orahovica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM