HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9760
ime K., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9760)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1958.
diplomirao1959.

 Sin Milana i Duje r. Kovačić. Srbin, hrvatskoga državljanstva, ateist. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu polazio u Derezi i Šeovici kod Pakraca, i završio ju je 1942., dok je srednju Šumarsku školu polazio i završio u Karlovcu 1950. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Skopju. Diplomirao je 1959.
 Prema nepotpunim podacima, (podatke nismo primili, a dokumentaciju ne posjedujemo jer nije studirao u Zagrebu), stručni je suradnik za pripremu rada u Proizvodnom odjelu Uprave šuma Osijek. Živi u Osijeku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM