HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9765
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1953.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1960.
diplomirao1961.

 Sin Rade i Nade r. Eror. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva, ateist. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Plitvičkom Ljeskovcu 1939., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1952.
 Nakon dvije godine upisuje studij šumarstva na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na tada već osamostaljenom Šumarskom fakultetu, na Šumsko — uzgojnom odsjeku, 1961.
 Prvo radno mjesto nakon okončanoga studija dobiva u Šumariji Sisak, ŠG Sisak, 1961. Poslije jednogodišnjeg pripravničkog staža raspoređen je na dužnost upravitelja Šumarije Hrv. Dubica, a 1965. g. unaprijeđen je na radno mjesto direktora ŠG Sisak. Tu dužnost obavlja sve do reizbora 1973. Tada je postavljen za upravitelja Šumarije Sisak (1973.-1990. ), a osnutkom JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb i Uprave šuma Sisak imenovan je stručnim suradnikom za uzgajanje šuma. Na toj dužnosti ostaje do 1992. kad odlazi u mirovinu.
 Za studentskih dana, 1957., bio je kraće vrijeme na stručnoj praksi u Danskoj.
 Živi u Sisku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM