HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9771
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9771)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1901.
djelovao Valpovo

 Pripada prvoj generaciji studenata Šumarske akademije u Zagrebu. Studij je tada trajao šest semestara. Apsolvirao 1901.
 Stručni ispit položio je 1904. u Zagrebu. Prema Borošiću, služi u struci od 30.1.1915. g. U Direkciji šuma Vinkovci radio je od 1939. do 1940., a od 31.1.1933. zaposlen je na mjestu savjetnika u Direkciji šuma Vinkovci.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 3, 44, 90, 144.
 *** Šum. nastava, s. 101.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM