HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9783
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
dr. sc. dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9783)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1942.
diplomirao1943.
doktorirao1974.Biotehnički fakultet u Ljubljani

 Sin Matije i Antonije r. Svjetličić. Hrvat, slovenskoga državljanstva, katolik. Otac mu je bio skladištar. Osnovnu je školu završio u Majuru 1930., a realnu gimnaziju u Sisku 1938.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1943. g. Na šumarskom odjelu Biotehničkog fakulteta u Ljubljani doktorirao je 1974. iz uzgoja šuma.
 G. 1947. zapošljava se kao službenik u Ministarstvu za poljoprivredu i šumarstvo u Beogradu. Potkraj 1947. godine prelazi za sefa Šumske uprave u Idriji (Slovenija), ali potkraj godine opet je postavljen za službenika u Ministarstvu za poljoprivredu i šumarstvo u Beogradu i na tom mjestu ostaje do svibnja 1950. g. Tada se vraća na prvotno radno mjesto u Idriji i tu ostaje do 1969. g. Nakon toga do travnja 1975. g. sef je Tehničkog odjela u Soskom šumskom gospodarstvu, Tolmin.
 Nakon sto je obranio doktorsku disertaciju postavljen je u travnju 1975. g za direktora Soškoga šumarskoga gospodarstva Tolmin. Na tom je mjestu ostao do lipnja 1983. kad je otišao u mirovinu.
 Napisao je i objavio vise od četrdeset znanstvenih i stručnih radova.

 Horvat Marolt, S.: Gozd. inž. Franjo Kordiš - doktor gozdarskih znanosti. Gozdarski vestnik 10, 1974., s. 406.
 Blaj, S.: Kordiš Franjo, dipl. inž gozdarstva doktor znanosti. Revija: Idrijski razgledi 3-4, 1976, s. 145-146.
 Blaj, S.: Dr. Franjo Kordiš - dobitnik Jesenkovega priznanja za leto 1981. Revija: Primorska sprečanja 26, 1981., Nova Gorica, s. 93-94.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 282.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM