HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9786
ime KORLEVIĆ, Antun
zvanje
zanimanje     
profesor, nastavnik na Šumarskoj akademiji u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9786)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 6. 1851.Sv. Ivan od Šterne /Istra/
umro28. 1. 1915.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je prirodne znanosti u Beču. Radio je na srednjim školama u Osijeku, Rijeci i Zagrebu.
 Od 1899. do 1913. predavao je na Šum. akademiji u Zagrebu Šumarsku zoologiju i entomologiju. Bavio se isključivo entomologijom, naročito opnokrilcima (šiškaricama i šiškama). Za nastavne svrhe Šumarske akademije uredio je vrijedne zbirke štetnih insekata.
 Bio je prvi predstojnik Zoologičkoga kabineta i nastavnik entomologije na Šum. akademiji.
 Napisao je nekoliko stručnih članaka.

1Od prof. A. Korlevića, 1906: Novosti iz života podkornjaka.. Š.L. 1, s.19 PDF
2Prema rukopisu i bilješkama prof. Ant. Korlevića, složio Dr. Aug. Langhoffer, 1917: Smokvin podkornjak i ini štetnici smokve.. Š.L. 3-4, s.64 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Hirtz, M.: Biografije zoologa. Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnog društva, 1925., sv. 1-2, s. 132-142.
 *** Šum. nastava, s. 98, 111.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 75, 223.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske, s. 408.
 *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 87.
 *** HŠD 1996., s. 148.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM